Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Передача первинних документів до архіву у разі ліквідації – які та за який період? – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

Наша публікація буде стосуватися тих платників податку які планують ліквідуватися або знаходяться в стадії ліквідації.

Звертаємо увагу на той факт, що Законом № 2628 від 23.11.2018 року внесені відповідні зміни до норми підпункту 44.3 ПКУ. 

Такі зміни набули чинності з 01.01.2019 року.

Зокрема, внесені зміни до ПКУ, зобов'язують СГД у разі його ліквідації передавати первинні документи до архіву.

А отже, з’ясуємо які первинні документи, у разі ліквідації платника податку необхідно передати до архіву?

Для цього звернемося до норми ПКУ (п.44.1) де зазначено, що СГД зобов'язаний вести бухгалтерський облік доходів, витрат на підставі первинних документів, відомостей бухгалтерського обліку, звітності, тощо.

Наразі, саме первинні документи беруть участь у визначенні СГД об'єкта оподаткування та визначені податкових зобов'язань.

Виникає наступне питання, за який саме період фінансово-господарської діяльності платника податку необхідно передати до архіву такі документи?

Важливо знати, що такі первинні документи передаються до архіву не менш ніж за 3 роки (1095 днів) діяльності СГД, до відповідної дати ліквідації платника податку. 

Крім того, якщо СГД здійснював операції з трансферного ціноутворення, то у разі ліквідації такого платника податку, передбачено передання до архіву документів та інформації за період 7 років (2555 днів) діяльності СГД, до дати ліквідації такого платника податку.