Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Перенесення термінів перевірки, зумовлених виїмкою документів платника, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Згідно приписів ПК України з моменту початку проведення перевірки у платника виникає обов’язокнадати податковому органу завірені в установленому порядку усі наявні у нього копії документів, пов’язані із предметом перевірки та періоду її проведення, а, відповідно, посадові особи податкового органу наділений правом на їх отримання.

У випадку, коли до дня початку проведення перевірки або в ході її проведення у платника було вилучено правоохоронними або іншими компетентними органами оригінали первинних документів, то орган, який проводив вилучення відповідних документів платника,  зобов’язаний надати податковому органу копії цих документів або надати доступ до них з метою проведення перевірки платника.

Тому у разі вилучення правоохоронними органами або іншими компетентними органами оригіналів первинних документів платника, на податковий орган покладається обов’язок щодо перенесення термінів проведення перевірки (включаючи і ту що була розпочата), до дня одержання копій документів або надання доступу до них.

У цій публікації пропонуємо ознайомитися із висновками судів в справі № 2340/4818/18 щодо застосування норм податкового законодавства з питань перенесення термінів перевірки, зумовлених вилученням правоохоронними органами або іншими компетентними органами документів платника.

Аргументуючи позов платник зазначав, що він вважає незаконними висновки податкового органу, наведених в акті перевірки, оскільки листами платника було повідомлено податковий орган на його запити щодо надання копій документів про вилучення оригіналів первинних документів та проведення обшуків за місцем знаходження підприємства і місцем проживання бухгалтера цього підприємства. Тому в платника була відсутня можливість надати податковому органу копії запитуваних документів, які стосуються господарських операцій із контрагентами.

До того ж, податковим органом не було вжито встановлених ПК України заходів для одержання вилучених у платника документів; терміни проведення перевірки для одержання відповідних документів цей орган не переносив та без дослідження жодного документа платника прийшов до висновку про незаконність формування ним від'ємного значення з ПДВ та валових витрат.

Нормами ПК України не закріплено обов'язок платника підприємства надавати копії протоколу виїмки документів, натомість чітко закріплено обов'язок податкового органу звернутись до правоохоронних органів із запитом про надання копій вилучених документів або доступу до них. Крім того, приписами ПК України не встановлено право податкового органу у разі ненадання платником протоколу виїмки документів проводити перевірку платника.

Отже, ненадання платником копій запитуваних податковим органом документів слугувало підставою проведення позапланової перевірки, а згідно з висновками акту перевірки, в яких відображено відсутність у платника первинних документів на момент проведення перевірки, складено оскаржувані ППР, що суперечить нормам ПК України, якими чітко закріплено обов’язок податкового органу перенести терміни проведення перевіркидо дня одержання копій документів або надання доступу до них.

Позиція податкового органу полягала в тому, що платником повідомлено про проведене вилучення документів платника, але протокол виїмки документів ні під час надання вказаної відповіді на запит, ні під час проведення перевірки податковому органу не надано.

Висновки акту перевірки, вказані в акті перевірки, зумовлені відображенням платником в обліку господарських операцій із контрагентами, реальність яких здійснення в ході проведення перевірки не підтверджується у зв’язку з наявністю вироків суду щодо визнання винними посадових осіб контрагентів у вчиненні кримінальних правопорушень: фіктивне підприємництво та підроблення документів, передбачених Кримінальним кодексом України.

В рішенні суду 1-ої інстанції, яким задоволено позов платника щодо оскарження ППР, міститься висновок, що у разі вилучення правоохоронними або іншими компетентними органами первинних бухгалтерських документів платника, до початку проведення перевірки, саме на податковий орган покладено обов'язок щодо звернення до правоохоронних органів для одержання копій таких документів або забезпечення доступу до них. В даному випадку термін проведення перевірки повинен бути перенесений до одержання витребуваних документів.

Тобто, на момент проведення перевірки, первинна документація платника щодо господарських операцій із контрагентами була відсутня у зв'язку із вищевказаним їх вилученням.

Оскільки податковим органом первинні документи платника не досліджувалися, висновок про порушення ним законодавства є передчасним, і враховуючи що податковий орган діяв не у порядку, передбаченому законом, прийняті на підставі акта перевірки ППР підлягають скасуванню.

Апеляційний суд в цілому погодився із висновками суду 1-ої інстанції, однак при цьому також зазначив, що у даній правовій ситуації документи платника податковим органом не досліджувались, а висновок про завищення ним податкового кредиту зроблено виключно на підставі податкової інформації та виходячи з наявності вироків щодо керівників контрагентів платника, однак ані податкова інформація, ані наявність вироків самі по собі не свідчать про невиконання контрагентами своїх договірних зобов`язань по господарських відносинах з платником.

Касаційний суд погоджуючись із висновками суду 1-ої інстанції та апеляційного суду у власному рішенні вказав, що вилучення первинних документів правоохоронними органами у платника не вважається відсутністю документів, і не являється підставою для проведення перевірки з використанням лише податкової інформації, наявної у податкового органу.

А висновок податкового органу про «нереальність» господарських операцій може бути сформований шляхом проведення аналізу даних бухгалтерського обліку, податкової звітності платника та за умови невідповідності таких даних у первинних документах, складених за результатами проведеної господарської операції.

Однак, податковий орган володіючи інформацією, отриманою від платника про вилучення його документів, не вжив жодних заходів для отримання копій таких документів від правоохоронного органу або надання доступу до них та перенесення термінів проведення розпочатої перевірки до моменту (дати) отримання копій документів від правоохоронних органів або забезпечення доступу до них.

З огляду на зазначене, можемо рекомендувати платникам під час інформування податкового органу про вилучення документів правоохоронними органами або іншими компетентними органами також долучати до таких листів копію протоколу про вилучення (виїмку) документів, що буде підтвердженням наявності підстав для перенесення термінів перевірки.