Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Перший допит підозрюваного. Які його права та загальні питання захисту, – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group

Права підозрюваного у відповідності до норм КПК України значно ширше ніж будь-яких інших учасників кримінального процесу зі сторони захисту, однак і захист підозрюваного є в рази складнішим, ніж особи, яка ще не має такого процесуального статусу.

Підозрюваним є особа, якій вже вручено повідомлення про підозру, або відносно якої винесено повідомлення про підозру, однак не вручено у зв’язку з невстановленням місця знаходження цієї особи, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Слід зазначити, що затриманою вважається особа не з моменту її фізичного затримання, а саме з моменту складання і підписання учасниками протоколу затримання.

Статтею 42 КПК України визначений чіткий перелік прав підозрюваного, який надає можливість здійснювати захист на досудовому слідстві та в суді. Підозрюваний обов’язково, навіть за відсутності захисника, повідомляється про свої права та обов’язки шляхом вручення пам’ятки одночасно з повідомленням про підозру. За відсутності захисника, підозрюваному слід ретельно вивчити перелік своїх прав, щоб мати можливість скористатись ними. Під час допиту особи в якості підозрюваного наполегливо рекомендуємо мати захисника і, як правило, такі допити у більшості випадків відбуваються за участю адвоката.

У найбільш розповсюджених випадках присутності захисника, підозрюваний вправі мати побачення до початку допиту з ним конфединційно. Під час такого побачення слід визначити тактику та стратегію захисту і підозрюваному необхідно неухильно дотримуватись її.

На жаль немає типових порад або правил під час допиту підозрюваного. Стратегія та тактика захисту залежать виключно від обставин конкретного кримінального провадження і нав’язування певного алгоритму дій підозрюваного буде неправильним.

Однак, за підсумками практики і участі у досудових і судових розслідуваннях, можемо узагальнити деякі нюанси, як за участі адвоката так і за його відсутності, під час першого допиту:

  • по-перше,чітко дотримуватись порад свого захисника, навіть якщо на перший погляд вони здаються Вам не зовсім ефективними або не правильними.
  • по-друге, на першому допиті в якості підозрюваного, в разі якщо повідомлення про підозру вручене несподівано або Вас затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення і Вам ще невідомі деталі всіх деталей та обставин, краще скористатись своїм правом – відмовитись давати показання до з’ясування всіх необхідних відомостей, які можуть вплинути на лінію захисту у майбутньому.
  • по-третє, на першому допиті в якості підозрюваного краще відмовитись надавати експериментальні зразки власних підписів та почерку, знов таки ж до повного з’ясування невідомих Вам обставин справи.
  • по-четверте, в разі застосування слідчим під час допиту технічних засобів (аудіо або відео зйомки), дотримуватись етичних правил поведінки і не надавати будь-яких свідчень поза протоколом допиту.
  • по-п’яте, в разі надання показань, формулювати свої відповіді таким чином, щоб уникнути двоякого розуміння та перевіряти відповіді, які записав слідчий, в кінці допиту на відповідність сказаному.
  • по-шосте, слід пам’ятати, що підозрюваний вправі заявляти клопотання, відводи та подавати докази, тому в будь-який час необхідно скористатись таким правом і подати одразу за наявності підстав – відводи, та для з’ясування всіх невідомих Вам обставин справи – клопотання, насамперед, про ознайомлення з матеріалами та інші клопотання, які мають вирішити питання Вашого захисту  на цій стадії.

У будь-якому випадку, під час першого допиту підозрюваного слід дотримуватись такої поведінки та тактики, які б забезпечили максимальний захист інтересів підозрюваного і перспективу захисту в майбутньому, тому радимо обов’язково скористатись допомогою фахівців – адвокатів.