Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Платникам, що обрали ставку податку 2% від доходу по спрощеній системі оподаткування, встановлено порядок, яким регулюється та відновлюються правила нарахування та оплата ПДВ, після завершення дій станів (воєнного або надзвичайного), – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

ДПС України, який є центральним органом та яким реалізується державна податкова політиканадано роз’яснення (з першоджерелом можливо провести ознайомлення за посиланням1) стосовно відновлення нарахування та оплати ПДВ платниками (на спрощеній системі за ставкою 2%) після завершення дій станів (воєнного або надзвичайного).

Так, в податковій звітності (декларації з ПДВ) за звітний період, що буде визначено першим (після того, як завершиться відповідно воєнний або надзвичайний стан) на підставі п.198.5 ст.198 ПКУ обов’язком платника є нарахування податкового зобов’язання (ПЗ) на вартість товарів (або послуг, або нематеріальних активів), які реалізовані в період дії вищевказаних станів та використані у відповідних операціях (неоподатковуваних), у разі включення сум ПДВ до податкового кредиту (ПК) в момент вибору спрощеної системи оподаткування за ставкою 2%, а саме:

–       по товарам (або послугам) – нараховуючи на вартість придбання таких товарів (послуг);

–       по необоротним активам, які фактично реалізовані (використані) за період обліку платника на єдиному податку /ЄП/ (на ставці 2%) – нараховуючи на залишкову (балансову) вартість, яка розрахована на початок податкового (звітного) періоду, за який здійснено вказані операції.

Суми по таким операціям платнику необхідно відображати у р. 4 Податкової декларації з ПДВ, який має назву (посилання2) та на платника покладено зобов’язання щодо забезпечення складання податкової накладної (зведеної) за товарами (послугами, необоротними активами), яка складається та підлягає реєстрації в ЄРПН не пізніше як: останній день 1-го звітного періоду  після завершення дії відповідних (вищевказаних) станів.

Для кращого розуміння вищевказаної ситуації можливо навести наступний приклад:

Термін дії вищевказаних станів завершується в червні 2022 року.

В цьому випадку платником складається та надається Податкова декларація з ПДВ за перший наступний місяць (липень 2022 року), в якій, відповідно до норм  ПКУ (посилання3), нараховуються ПЗ по товарам, які було реалізовано за період обліку на ЄП (за ставкою 2% від доходу), суми по яких  на дату переходу на ЄП (01.04.2022) було включено до ПК.

Як передбачено нормами ПКУ (посилання4) порядком автоматичного відновлення правил нарахування та сплати ПДВ після завершення терміну дії відповідних станів (воєнного або надзвичайного) за платником ПДВ фактично збережено право на використання сум ПДВ, які включені (підлягали включенню) до податкового кредиту на підставі податкових накладних (що зареєстровані в ЄРПН) на дату реєстрації платником ЄП (за ставкою 2%), по товарам (послугам), що не реалізовані за період дії відповідного стану, про розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у Податковій декларації з ПДВ за 1-й звітний період після закінчення дії відповідного стану та протягом наступних звітних (податкових) періодів.

З огляду на вищевикладене та, керуючись порядком автоматичного відновлення правил нарахування і сплати ПДВ, який передбачено вимогами ПКУ, можливо дійти до наступного висновку, а саме: дані р.21 податкової декларації з ПДВ, які визначено в звітному періоді (що є останнім) до переходу на сплату ЄП, підлягають перенесенню та включенню у р.16.1 та має назву (посилання5) Податкової декларації з ПДВ за перший звітний період після завершення дії вищевказаних станів.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, згідно з порядком заповнення декларації з ПДВ, суми нарахованих ПЗ у р. 4 податкової декларації з ПДВ за п. 198.5 ст. 198 ПКУ підлягають зменшенню на суму ПК, сформованого за рахунок значення рядка 16.1, при нарахуванні ПЗ за п. 200.1 ст. 200 ПКУ (за перший звітний (податковий) період після завершення терміну дії відповідного стану).

посилання1: https://tax.gov.ua/media-sentr/novini/ 578297.html);

посилання2: «Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ за операціями, що оподатковуються»;

посилання3: п. 198.5 ст. 198 та п.п. 9.5 п. 9 підр. 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

посилання4: п.п. 9.9 п. 9 підр. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

посилання5: «Від’ємне значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду».

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group