Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Отримання грантів та їх оподаткування у світлі податкового законодавства, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

В умовах вітчизняної  «примхливої» економічної ситуації  як державні органи так і бізнес намагаються знайти додаткові джерела фінансування суспільно важливих проектів. В останні роки найпоширенішим інструментом такого фінансування є отримання грантів. Грантодавцями можуть виступати Держава Україна, іноземні держави та міждержавні утворення,  юридичні та фізичні особи ( в тому числі іноземні), міжнародні організації. 

До переліку законодавчих актів  України, які регулюють отримання та використання грантів, входять Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закон України «Про культуру», Закон України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом» та багато інших законодавчих та підзаконних актів.Всі зазначені акти дають визначення поняття «грант», при цьому основнимбезумовнимкритерієм віднесення наданих фінансових чи інших ресурсів до грантів є їх надання на безоплатній і безповоротній основі для проведення конкретних (цільових) заходів на умовах, визначених надавачами гранту.

Питання оподаткування отриманого фінансування, яке підпадає під визначення гранту, завжди потребувало поглибленого документального вивчення  як з боку отримувачів (реципієнтів, бенефіціарів) грантів, так і з боку контролюючих органів.

Застосування податкового законодавства можна  проілюструвати на практичних ситуаціях про які йде мова в цьогорічних вересневих індивідуальних податкових консультаціях.

В консультації податкової служби від 03.09.2019 №11/6/99-00-07-03-02-15/ІПК  розглядається ситуація коли підприємство (бенефіціар) отримує кошти у вигляді гранту від європейської організації на умовах, визначених Грантовою угодою, на відшкодування своїх видатків за проектом. Питання стосується застування режиму звільнення оподаткування податком на додану вартість отриманих коштів. Слід зазначити, що зазначене питання  вже розглядалось у минулому році, за результатами розгляду видано ІПК за №406/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, у висновках якої підкреслені наступні суттєві моменти: режим звільнення від оподаткування ПДВ поширюється на операції (а не на осіб), а у разі коли отримані кошти гранту не є компенсацією вартості товарів/послуг, що постачаються бенефіціаром грантодавцю, об’єкт оподаткування ПДВ відсутній, тобто податкові зобов’язання не визначаються. В цьогорічній ІПК податковий орган позицію щодо оподаткування не змінив, а навіть дещо її доповнив поясненням, що кошти (за дотриманням наведених вище умов) не відображаються  у податковій звітності з ПДВ, що в свою чергу має порадувати обережних платників податків, позаяк реєструвати в ЄРПН податкові накладні на операції, що не є об’єктом оподаткування також не потрібно.

Також корисною є ІПК від 10.09.2019 № 107/6/99-00-04-07-03-15/ІПК щодо оподаткування отриманого гранту фізичною особою, який є підприємцем та сплачує єдиний податок. Суттєвою обставиною, яка була врахована податковим органом є те, що умовами отримання гранту не передбачалось надання послуг (виконання робіт), реалізацію товарів та ін. на користь грантодавця. Що в свою чергу свідчить про відсутність здійснення підприємцем господарської діяльності  у розумінні визначення господарської діяльності статтею 14.1.36 ПКУ. Але в той же час, зважаючи, що дохід отриманий фізичною особою, такий дохід підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими податковим законодавством для фізичних осіб.Тобто такий дохід включається фізичною особою до оподатковуваного доходу як інші доходита підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. При цьому, грантодавець виконує функції податкового агента щодо цих податків. Суттєвий момент – об’єкт оподаткування ЄСВ у цьому випадку відсутній.

Виходячи із змісту наведених ІПК можна зробити системний висновок, що безпосередній вплив на рішення  щодо обґрунтованості звільнення від оподаткування має весь комплект законодавчих, юридичних та первинних документів, що свідчать про фактично здійснені операції.

Також вбачається очевидним, що кошти гранту мають бути реалізовані та безпосередньо зосереджені на виконання передбачених цілей запропонованого проекту (проекту, грантової угоди, тощо), а витрачання грантової підтримки потребує достовірної та обґрунтованої деталізованої звітності, щоб унеможливити підстави для висновків щодо нецільового використання.