Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Порядок здійснення інформаційного повідомлення про пошкоджену/знищену нерухомість, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

Нагадаємо, що 20 березня 2022 року Урядом була прийнята постанова № 326, якою затверджено порядок визначення шкоди та/або збитків, які були завдані нашій державі
внаслідок збройної агресії РФ (далі – Порядок № 326).

В преамбулі Порядку № 326 зазначено, що ним встановлена процедура визначення вказаних шкоди та/або збитків.

Так, у вказаному Порядку зазначено напрями і основні показники за якими здійснюватиметься визначення відповідних шкоди та/або збитків; державні органи, відповідальні за розроблення методик за кожним напрямом та державні органи/органи місцевої влади, відповідальні за визначення завданих шкоди та/або збитків за кожним напрямом окремо.

При цьому вказано, що у Порядку наведено невичерпні переліки основних показників щодо кожного окремого напряму, які при необхідності будуть доповнені у відповідних методиках.

Зокрема, в Порядку № 326 визначено 15 головних напрямів щодо яких здійснюватиметься визначення шкоди та/або збитків.

Детальне ознайомлення із положеннями Порядку №326 можна зробити за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-shkodi-ta-zbitkiv-zavdanih-ukrayini-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-rosijskoyi-federaciyi-326.

Пунктом 2 даної постанови Уряду встановлено відповідальним органам 6-ти місячний строк для розроблення та затвердження методик, які вказані в Порядку.

Отже, як зазначалося вище, Порядком № 326 встановлюється лише процедура визначення вказаних шкоди та/або збитків, а механізм їх визначення буде визначено у методиках відповідальних органів за кожним окремим напрямом, які напевно передбачатимуть також механізм їх відшкодування або виплати.

Одним із напрямів визначення шкоди та/або збитків, вказаних у Порядку № 326 є напрямок «втрати житлового фонду та об’єктів ЖКГ».

Визначення шкоди та обсягу збитків буде здійснюватися згідно із методикою, затвердженою наказом Мінрегіону та за погодженням Мінреінтеграції.

Відповідальними за визначення шкоди/збитків за цим напрямом є обласні держадмінстрації/Київська міська держадміністрація (у період дії воєнного стану – військові адміністрації – у разі їх утворення).

У сьогоднішній публікації поговоримо про постанову № 380 від 26.03.2022 р., якою затверджено порядок подання інформаційного повідомлення про об’єкти нерухомості, пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій з РФ (далі – Порядок № 380).

Зрозуміло, що під час встановлення розміру шкоди/завданих збитків нерухомості постає питання щодо необхідності отримання детальної конкретної інформації про таке майно і його фактичного власника.

Порядком № 380 визначаються умови подання інформаційного повідомлення про пошкоджене/знищене нерухоме майно (далі – інформаційне повідомлення), способи та процедура його подання.

Вказаний Порядок поширюється на всіх фактичних власників нерухомого майна (громадян України), яке було пошкоджене/знищене внаслідок військової агресії РФ.

У Порядку наводяться визначення термінів «знищене нерухоме майно» та «пошкоджене нерухоме майно».

Згідно із п. 4 Порядку № 380 встановлено способи подання інформаційного повідомлення та особи, які можуть його подавати:

– самостійно власники знищеного/пошкодженого нерухомого майна через портал Дія чи його мобільний додаток (при наявності РНОКПП);

– власники знищеного/пошкодженого нерухомого майна або їх представники через адміністраторів ЦНАПів чи нотаріусів.

Реалізація права власника знищеного/пошкодженого нерухомого майна на подання інформаційного повідомлення не залежить від місця його проживання/перебування (п. 5 Порядку № 380).

Пунктом 6 Порядку № 380 визначено зміст інформаційного повідомлення, зокрема в ньому зазначаються:

1) відомості про власника знищеного/пошкодженого нерухомого майна (ПІБ, РНОКПП, конт.тел/адреса електронної пошти тощо);

2) детальні відомості про конкретно визначене нерухоме майно, що було знищене/пошкоджене:

– тип об’єкта нерухомості;

– реєстраційний номер;

– загальна площа, за наявності точної інформації (або орієнтовна);

– адреса місцезнаходження;

– відомості про кількість осіб, які в ньому проживали;

– відомості про знищення/пошкодження нерухомого майна (зазначення дати і орієнтовного часу настання відповідної події, із наданням опису пошкоджень, і за наявності фото- та віде- матеріалів).

Інформація про таке нерухоме майно може отримуватися з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або підтверджуватися відомостями, наявними в цьому Реєстрі.

Під час подання інформаційного повідомлення через адміністратора ЦНАПа чи нотаріуса, спочатку встановлюється особа власника майна або його уповноваженого представника, а потім формується інформаційне повідомлення через портал Дія, за необхідності зареєстроване інформаційне повідомлення може бути роздруковане для заявника (п. 8 Порядку № 380). 

Згідно із п. 9  Порядку № 380 інформаційне повідомлення вважається отриманим в день його подання заявником будь-яким із вищевказаних способів, воно підлягає реєстрації і зберіганню на Порталі Дія.

Відповідальним за достовірність відомостей (інформації), наданих в інформаційному повідомленні є заявник.

Про реєстрацію інформаційного повідомлення власнику знищеного/пошкодженого нерухомого майна надходить повідомлення через Портал дія.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group