Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Порядок повернення коштів, які помилково сплачені, на поточний рахунок, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

Підприємства доволі часто потрапляють в ситуацію щодо помилкової сплати грошових коштів на рахунок ПДВ (бюджетний), внаслідок чого на цьому рахунку виникла переплата та просить надати тлумачення згідно ПКУ про порядок повернення грошових коштів, що помилково сплачені,на рахунок (поточний) в установі банку з бюджетного рахунку.

Згідно з ПКУ (п. 1.1 ст. 1) взаємовідносини, які з'являються у справлянні податків і зборів, врегульовані нормами ПКУ.

Надмірно перераховані пені та грошові зобов’язання та/або повернення грошових коштів, що помилково зараховані, регулюються ПКУ (п.43.1 ст. 43 розд. II) і підлягають поверненню (крім випадків наявності у такого суб’єкта господарювання (СГ) податкового боргу) на підставі заяви.

У випадку отримання надмірно перерахованих податкових зобов’язань (ПЗ) з ПДВ, які зараховані з електронного рахунка СГ у порядку згідно з розд. V ПКУ (п.2001.5 ст.2001), такі грошові кошти повертаються виключно на електронний рахунок СГ, а у разі його відсутності (на момент звернення СГ із заявою на повернення ПЗ з ПДВ, що надмірно сплачені чи на момент фактичного повернення коштів) перераховуються на поточний рахунок СГ в установі банку (п. 43.4 1 ст. 43 розд. II ПКУ).

Отже, платнику на рахунок (поточний) в установі банку (з бюджетного рахунку) повертаються суми ПДВ, як зайво сплачені, за умов виключення сум податків зарахованих до бюджетного рахунка з рахунка СГ в СЕА ПДВ згідно з порядком ПКУ (п.2001.5 ст.2001), якщо відсутній податковий борг.