Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Наслідки відмінностей у датах виникнення податкових зобов’язань та переходу права власності на товар (послуги), – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

У даній публікації пропонуємо розглянути позицію головного податкового органу щодо наслідків відмінностей у датах виникнення зобов’язань та переходу права власності на товар, викладену в ІПК від 26.04.2019 № 1874/6/99-99-15-03-02-15.

Поняття «виникнення податкових зобов’язань» та «перехід права власності на товар або послуги» мають різні правові наслідки для платників.

Однак, для податкового органу в цілях оподаткування має більш важливіше значення дата виникнення зобов’язань з ПДВ, яка визначається відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПК України) і може не співпадати з датою переходу права власності на товар або послуги, яка визначається на підставі договірних відносин контрагентів.

Дата виникнення зобов’язань з ПДВ згідно норм ПК України пов’язана з певним податковим періодом та подією, яка в залежності від умов укладеного договору настала раніше:

1) при безготівковому розрахунку – дата надходження грошових коштів від покупця (або замовника) на розрахунковий рахунок платника податку (оплата за товар або послуги), а при готівковому розрахунку – дата оприбуткування готівка коштів в касі платника;

2) дата поставки товару, або в разі його експорту (перетинання митної території України) – дата складання митної декларації з відповідною відміткою, а при наданні послуг – дата складання та підписання контрагентами акту наданих послуг.

Дата виникнення зобов’язань є більш важливішою для податкового органу, оскільки з нею пов’язаний обов’язок платника щодо складення та реєстрації податкової накладною за певною господарською операцією.

Зі змісту вищевказаної ІПК можливо зробити висновок, що дата виникнення зобов’язань з ПДВ при поставці товару не ставиться в залежність від дати переходу права власності на нього, оскільки згідно умов договору може бути передбачено «відтермінування» переходу права власності на товар або послугу», що по суті не узгоджується із датою виникнення зобов’язань з ПДВ, визначених у порядку, врегульованому ПК України, яким в свою чергу перед усім керуються податкові органи при виконанні ними функцій покладених державою.

Так, наприклад при поставці товару без попередньої оплати за нього (аванс) дата складення видаткової накладної за результатами такої поставки є датою виникнення зобов’язань з ПДВ.

Однак, при цьому перехід права власності, зокрема на товар оцінюється сторонами договору як фізичне передання або переміщення товару з місця відвантаження (склад або місцезнаходження товару) до місця поставки (місце призначення), і вона згідно умов договору може бути відмінною від дати виникнення зобов’язань з ПДВ.

Таким чином, у вказаній ІПК міститься висновок, що в договорі не можуть врегульовуватися положення з питань оподаткування, які не відповідають нормам ПК України, зокрема у разі якщо в них передбачається інший строк виникнення зобов’язань з ПДВ, ніж той, що визначається згідно норм ПК України.

З огляду на вказане вище, рекомендуємо при складанні різних видів договорів забезпечувати одночасне відображення в них норм цивільного, господарського та податкового законодавства, і у разі наявності положень договору, яким передбачається неспівпадінні дат виникнення зобов’язань з ПДВ та переходу права власності на товар або послугу, керуватися перед усім нормами податкового законодавства, оскільки в кінцевому результаті укладення контрагентами договорів має на меті отримання прибутку, який має наслідком його оподаткування.