Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Кримінальне провадження може бути відкрито або за фактом вчинення кримінального правопорушення або відносно конкретної особи. Встановлений кримінальним процесуальним законодавством двомісячний строк розслідування починає спливати після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження залежить виключно від процесуального статусу особи у даному провадженні.

Таким чином, право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, як правило, має три етапи.

Перший етап:

В разі, якщо кримінальне провадження відкрито за фактом вчинення кримінального правопорушення, тобто відсутня особа, яка має статус підозрюваного, право на ознайомлення заінтересована сторона (свідки, адвокат та інші особи) не мають, за виключенням інформації, яка у відповідності із законом підпадає під визначення «публічної інформації». Тобто чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає право інших осіб, крім підозрюваного (обвинуваченого), його захисника, потерпілого, його захисника та представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

У випадку відсутності у кримінальному провадженні на певній стадії підозрюваного, слід пам’ятати і про вимоги ст.222 КПК України про недопустимість розголошення даних досудового розслідування, які є однією із підстав для відмови в заяві (клопотанні) про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження особам без відповідного статусу.

Другий етап:

З появою у кримінальному провадженні особи зі статусом підозрюваного розпочинається другий етап, який регламентується вимогами ст.221 КПК України. Зазначена норма визначає коло осіб – учасників кримінального провадження, які мають право на ознайомлення, а також які саме матеріали вони зможуть побачити та отримати їх копії.

На цій стадії досудового розслідування з матеріалами може ознайомитись сторона захисту, потерпілий та представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження. Однак зазначені особи за клопотанням можуть ознайомитись з матеріалами, за виключенням матеріалів щодо заходів безпеки осіб та матеріалів, ознайомлення з якими може зашкодити досудовому розслідуванню. На жаль законодавець не визначив чіткий перелік матеріалів, ознайомлення з якими може на певній стадії зашкодити досудовому розслідуванню і відтак слідчий (прокурор) на власну думку визначає такий перелік.

Третій етап:

Третій і останній етап передбачений вимогами ст.290 КПК України і регламентує порядок відкриття матеріалів іншій стороні –  ознайомлення зі всіма матеріалами справи, в тому числі речовими доказами, які зберігаються поза матеріалами справи. Коло осіб, які мають право на таке ознайомлення визначено тією ж нормою, і це підозрюваний, його захисник, законний представник та захисник особи, відносно якої мають бути застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру.   

Вищевказані етапи та коло осіб, які мають право ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження на стадії досудового розслідування, за виключенням ознайомлення з матеріалами клопотань слідчого (прокурора) в суді (у слідчого судді), є вичерпним.

З метою економії власного часу та енергії під час захисту у кримінальних провадженнях, в тому числі в разі необхідності  якісного ознайомлення та аналізу матеріалів кримінального провадження, радимо звертатись до фахівців-адвокатів у певній галузі права.