Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Правова допомога адвоката під час давання показань свідком, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

У практиці у осіб, які в найближчому майбутньому будуть допитані у кримінальних провадженнях в якості свідків, часто виникає питання: чи має свідок право користуватись правовою допомогою адвоката, а саме: радитись та консультуватись з адвокатом саме під час давання показань.

Стаття 66 Кримінального процесуального Кодексу України (редакції 2012 року) передбачає ряд прав та обов’язків свідка, зокрема «користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката». В попередній редакції (1960 року) таке право у свідка було відсутнє, передбачалось тільки право «на обраного за власним бажанням захисника під час допиту», тобто малась на увазі присутність захисника.

Що ж включає «правова допомога під час давання показань»?

Законодавцем, на жаль, на даний час не розшифрований детальний перелік правової допомоги, яку адвокат може надати свідку саме під час давання показань у відповідності до ст.66 КПК України, тому є підстави допустити, що це вся правова допомога, передбачена договором про надання правової допомоги, яку може надати адвокат свідку під час давання показань. Зокрема, роз’яснення, консультації, представництво інтересів, складання клопотань, скарг, заяв, надання усних та письмових довідок тощо.

Інакше кажучи, свідок під час давання показань в кабінеті слідчого, при виникненні необхідності в правовій допомозі, наприклад, у випадку, коли свідку незрозуміле питання слідчого, свідок не в змозі самостійно сформулювати повністю відповідь на питання та в багатьох інших випадках, він в праві звернутись за консультацією до свого адвоката. Безумовно консультація адвоката в жодному разі не повинна містити відповідь або явну «підказку» на поставлене питання, однак в той же час повинна бути достатньою для реального надання свідку допомоги.     

В більшості випадків, свідки під час давання показань не користуються своїми правами в повному обсязі. Під тиском слідчого (прокурора) або в силу хвилювання під час допиту допитувані особи не користуються правовою допомогою адвоката взагалі, а ті, що користуються у складних обставинах не звертаються за консультаціями до нього. В таких випадках значно знижується якість правової допомоги, що в майбутньому може нашкодити свідку.