Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Правовий статус представництва іноземної компанії в Україні та реалізація права на укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

На сьогоднішній день велика кількість іноземних компаній з метою розширення можливостей щодо ведення ними бізнесу користуються правом на відкриття постійних представництв Материнської іноземної компанії (далі – Представництво) на території будь-якої іншої держави.

В даній статті ми пропонуємо розглянути питання щодо правового статусу  Представництва, належним чином зареєстрованого на території нашої держави та реалізації права на укладання таким представництвом  зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з іншими іноземними компаніями зареєстрованими за кордоном.

У розумінні приписів ЦК України Представництво є відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи (далі – Материнської компанії), який знаходиться на території будь-якої іншої держави, здійснює фактичне представництво інтересів та прав такої особи.

За законодавством України Представництво не є юридичною особою, та наділяється майном та грошовими коштами Материнської компанії, що їх створила, і діє на підставі затвердженого нею положення, яке визначає його статус та повноваження.

Крім того, керівники  Представництва призначаються Материнською компанією та діють на підставі виданих нею довіреностей.

Щодо права на укладання договорів (контрактів ЗЕД) з іноземними компаніями (зареєстрованими за кордоном) Представництвом, варто звернути увагу на норми Закону № 959, який зазначає, що зовнішньоекономічним договором (контрактом) є досягнута взаємна домовленість між суб’єктами  ЗЕД та їх іноземних контрагентів, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у сфері ЗЕД.

Крім того, згаданим вище Законом передбачено, що ЗЕД договір (контракт) може бути укладеним суб'єктом  ЗЕД або його представником у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором, ратифікованим Україною чи законом. Суб’єкти ЗЕД можуть укладати будь-які ЗЕД договори, які не заборонені чинним законодавством України.

Отже, реалізація  Представництвом закріплених у Положенні повноважень, зокрема щодо укладання договорів, у тому числі ЗЕДдоговорів (контрактів) із нерезидентами від імені Материнської Компанії здійснюється на підставі довіреності, виданої Материнською Компанією посадовій особі (керівнику), в якій будуть визначені повноваження щодо їх укладання та закріплені відповідні права на їх укладання та підписання від імені Материнської Компанії.

Таким чином можливо зробити наступний висновок, що  Представництво може укладати договори з іноземними компаніями (зареєстрованими за кордоном) за наступних умов, якщо:                              

Закріплення у Положенні Представництва, яке затверджено Материнською компанією повноважень щодо укладання договорів, у тому числі договорів (контрактів ЗЕД) та відповідного переліку прав та обов’язків Представництва на укладення та підписання договорів (контрактів ЗЕД), у тому числі з іноземними компаніями;

– Керівник Представництва має довіреність із нотаріально посвідченим апостилем, видану Материнською компанією для закріплення відповідних повноважень та реалізації необхідних прав та обов’язків, в тому числі на укладення та підписання договорів, у тому числі договорів (контрактів ЗЕД) з іноземними компаніями.