Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Прогалини у КПК України, позиція суддів Верховного суду, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Загальновідомо, що досі існує вагома кількість прогалин у сфері судочинства та кримінального процесу, які необхідно усунути. Найважливіші з них озвучили судді Верховного суду на щорічному моніторингу впровадження та аналізу ефективності нормативно-правових актів і сподіваємось тепер на реакцію законодавців. 

Зокрема, по-перше вказано на необхідність внесення змін до КПК України, а саме порядок оскарження недотримання розумних строків. КПК передбачено, що недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування оскаржується прокурору вищого рівня. В той час як з 2012 року існує цілий інститут дотримання законності рішень у кримінальних провадженнях в особах слідчих суддів. Таким чином, логічно і об‘єктивно внесення змін до ст. 308 КПК щодо можливості оскарження недотримання розумних строків в суді та в подальшому в апеляційній інстанції. 

Також, звернено увагу на можливість безкінечного продовження строків у кримінальних провадженнях по тяжких та особливо тяжких злочинах після основного строку у 18 місяців. У зв‘язку з чим варто розглянути зміни до ст.ст.294 та 219 КПК України. 

Крім того, судді Верховного суду вважають неправильним запровадження дистанційного розгляду справ суддями у кримінальних провадженнях. Постає питання довіри суду, який перебуває фізично за межами суду, зокрема йдеться про таємницю нарадчої кімнати та інше. Під час судового засідання суддя (судді) та прокурор повинні бути в залі суду, а повинен бути обвинувачений із захисником або в залі суду або дистанційно в режимі відеоконференції. 

Підсумовуючи зазначимо, що вказані позиції суддів ВС безперечно заслуговують на увагу та реакцію законодавців у вигляді вдосконалення відповідних норм КПК. Надання можливості оскарження недотримання розумних строків включаючи апеляційне оскарження розширить права сторін кримінального провадження, а реальне обмеження строків продовження досудового розслідування зменшить кількість кримінальних проваджень та час їх розслідування. Взагалі зауваження суддів ВС щодо прогалин у кримінальному процесі стосуються виключно довготривалості розслідування кримінальних проваджень і запровадження методів подолання цього недоліку.

 

З повагою,

Вікторія Горожанова

адвокат ID Legal Group

 

Наш партнер –ПОДАТКОВИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ
</p>
	</div><!-- .entry-content -->
		<div class=

Нам важлива ваша думка:
0Премію автору0Сподобалось0Було корисно