Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Процесуальні порушення, на які слід звернути увагу під час розслідування, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Під час досудового розслідування і при його закінченні слідчі органи часто допускають дрібні та не дрібні процесуальні порушення, на які слід звернути увагу під час досудового розслідування і особливо після відкриття матеріалів для ознайомлення. Особи у статусі підозрюваних в силу неуважності або відсутності юридичних знань, як правило, не звертаюсь увагу на такі порушення, однак в сукупності вони можуть зіграти важливу роль при врахуванні і визнанні прокурором та судом доказів.

Ми наведемо приклади процесуальних порушень, які можуть мати місце, особливо у об’ємних матеріалах (у економічних, податкових справах) кримінальних проваджень. Цей перелік звичайно не є вичерпним і виявити ці порушення зовсім нескладно за участі захисника:

–       порушення порядку проведення обшуків та тимчасового доступу до речей та документів, зокрема при оформленні протоколів. Такими порушеннями можуть бути відсутність в протоколі ознак речі чи документу, за якими його можна ідентифікувати. В той час як закон вимагає (ст.104 КПК України) вказувати такі ознаки, та однією із ознак може бути точне місце вилучення.

–       відсутність в протоколі точного часу проведення слідчої дії в протоколі, або одночасне проведення двох і більше слідчих дій одними і тими ж співробітниками правоохоронних органів.

–       порушення оформлення опису документів в томах кримінального провадження. Справа надається для ознайомлення у підшитому, пронумерованому вигляді с описом кожного документу. Тобто не допускається опис у вигляді одного речення на всі аркуші справи.

–       відсутність в матеріалах провадження частини або всіх документів за наявності їх в протоколі обшуку або тимчасового доступу до речей та документів. Трапляються випадки, коли слідчим за неуважності в матеріали провадження вшиті не всі документи, які були вилучені під час обшуку та інших слідчих діях.

–       оглянуті та приєднані до справи в якості речових доказів не всі документи, які мають важливе значення для встановлення істини у справі.

–       відсутність підписів всіх учасників (в тому числі понятих) слідчої дії та опечатаних речових доказах – упакованих вилучених речах та документах.

–       посилання слідчим на оригінал документу, який в дійсності в матеріалах наявний тільки у вигляді незавіреної належним чином копії, отриманої не процесуальним шляхом.

–       обґрунтування слідчим підозри доказами, отриманими не процесуальним шляхом. Наприклад, докази, отримані не уповноваженою особою, за допомогою дій, не передбачених кримінально-процесуальним законодавством тощо.

 

Іноді слід приділяти увагу дрібним деталям, які в сукупності призведуть до необхідного результату. За відсутності спеціальних знань, аби не допустити необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності, звертайтесь за допомогою до адвокатів – фахівців в галузі кримінального процесу.