Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Прості кроки для зміни керівника громадської організації, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

На сьогоднішній день мабуть у кожної громадської організації(далі – ГО) через певний час постає питання стосовно зміни її керівника.

Процедура здійснення зміни керівника відбувається у відповідності до вимог Закону № 755.

Зміна керівника ГО у кожному конкретному випадку може залежати від багатьох різних обставин: завершення передбаченого статутом строку повноважень діючого керівника; дострокове переобрання керівника; смерть керівника.

В даній публікації розглянемо порядок зміни керівника по завершенню передбаченого статутом строку його повноважень як діючого керівника.

Для цього наведемо поетапну інструкцію дій для проведення таких змін:

1.     Проведення засідання вищих органів управління ГО та складення протоколу.

Як правило такими органами управління є Загальні збори на яких присутні члени ГО.

За умови, що на Загальних зборах присутні більше 50% членів організації, вони вважаються правомочними для вирішення будь-яких питання віднесених до їх компетенції.

На розгляд Загальних зборів підлягають винесенню питання щодо:

– звільнення діючого керівника ГО у зв’язку із завершенням передбаченого статутом строку його повноважень;

Враховуючи, що трудове законодавство та закон про громоб’єднання мають між собою окремі неузгодження, в протоколі Загальних зборів доречно вказати підтвердження його волевиявлення на звільнення у зв’язку із завершенням строку повноважень, у формі заяви.

– про виключення з ЄДР інформації (відомостей) щодо діючого керівника як уповноваженого статутом представника ГО;

– про обрання нового керівника ГО;

Звертаємо увагу, що у протоколі Загальних зборів окрім прийняття рішення про  звільнення діючого керівника за його волевиявленням (згодою) також приймається рішення про обрання на посаду нового керівника ГО за його згодою, яка відображена у заяві.

Рекомендація щодо включення до протоколу приписів про згоду особи щодо будь яких рішень стосовно неї пов’язана з різним розумінням кожним державними реєстратором приписів частини 6 статті 9 Закону про громоб’єднання, щодо наявності особистою згоди особи. І як наслідок відсутність прямої вказівки про це в протоколі є підставою для відмови в реєстрації змін з огляду на невідповідність поданих документів наведеної норми закону.

– про обрання уповноважених осіб для здійснення реєстраційних дій стосовно внесення змін до ЄДР.

Прийняті рішення на Загальних зборах оформлюються Протоколом,який ведеться секретарем та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

Слід зауважити, що ГО має забезпечити подання відомостей державному реєстратору про зміни у складі керівних органів протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Таким чином, уповноважена ГО особа на подання документів для здійснення реєстрації зміни керівника повинна забезпечити дотримання вказаної вимоги під час подання документів державному реєстратору. Принагідно слід зазначити, що реєстрацію змін до відомостей про громадські об’єднання здійснюють виключно державні реєстратори територіальних управлінь юстиції.
 

2.     Складення Реєстру присутніх осіб на Загальних зборах ГО.

До Протоколу додається Реєстр присутніх осіб, які прийняли участь у Загальних зборах щодо розгляду питань про зміни керівника ГО,де обов’язково повинно міститися: ПІБ, дату народження, місце проживання та особистий підпис кожного члена  ГО, а також і запрошених осіб, які були присутніми на Загальних зборах.

Важливо акцентувати! Протокол та Реєстр присутніх осіб, які прийняли участь у Загальних зборах прошивається, пронумеровується підписується головою та секретарем зборів та засвідчується згідно Інструкції з діловодства.


3.Оформлення відомостей про склад керівних органів ГО.

В таких відомостях обов’язково зазначається: ПІБ, дата народження, посада в керівних органах, РНОКПП, контактні номера та інші засоби зв’язку члена ГО з осіб, які були присутніми на Загальних зборах.

 

4. Складення та подання заяви про реєстрацію ГО зі статусом юрособи

Заповнення вказаної заяви здійснюється за формою 4, яка є додатком до наказу Мінюсту за № 3268/5 від 18.11.2016 з урахуванням усіх актуальних змін.

 

5. Сплата адміністративного збору.

Станом на 01.01.2021 сплата адміністративного збору за здійснення реєстраційних дій стосовно зміни керівника ГО становить 230 грн. (реквізити для сплати збору можливо знайти на сайті Міністерства юстиції України).       

Таким чином, для здійснення реєстраційних дій щодо зміни керівника ГО необхідний наступний пакет документів:

–       Протокол Загальних зборів;

–       Додаток до протоколу (Реєстр присутніх осіб, які брали участь у Загальних зборах);

–       Відомості про склад керівних органів ГО;

–       Заповнена заява (форми 4);

–       Документ, який підтверджує сплату адміністративного збору.

Подання таких документів здійснюється до відповідного територіального органу юстиції.

Враховуючи викладене вище, у разі дотримання вище згаданої послідовності та правильності оформлення документів,за результатом здійснення реєстраційної дії щодо зміни керівника  ГО державний реєстратор надає виписку з  ЄДР, яка підтверджує внесення відомостей про нового керівника ГО.