Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Публічні закупівлі в аспекті ТЦУ, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Публічні закупівлі вже давно увійшли в наше життя. Метою публічних закупівель є створення рівних, прозорих умов для всіх учасників цього процесу з метою здійснення найбільш вигідних операцій з купівлі-продажу Товарів,шляхом участі багатьох учасників у тендерах. Результативність та ефективність торгів виражається в досягненні максимально вигідного співвідношення між витратами та вартістю. Вказаний результат досягається за рахунок індивідуального підходу до кожної конкретної закупівлі з урахуванням всіх її нюансів та особливостей. Принцип «витягнутої руки» (arm'slenth principle) означає, що оподаткування взаємозалежних компаній, згідно з яким розрахунок податкових зобов'язань проводиться виходячи з ринкових цін за угодами між пов'язаними платниками податків, начебто такі компанії були не пов'язані. Дотримання принципу «витягнутої руки» при проведенні публічних закупівель досягається вже на етапі приймання участі великої кількості конкурентів в тендері, оскільки всі учасники публічних закупівель знаходяться в рівних умовах.

Відповідно до п.п. 39.2.1.8 cт.39 ПКУ, умови проведення публічних закупівель (аукціонів), які регламентуються ЗУ від 25.12.2015 №922-VII «Про публічні закупівлі», відповідають принципу «витягнутої руки».

Трансфертне ціноутворення в умовах постійних змін в ПКУ та пошуку оптимальних рішень мінімізації ризиків можливих податкових нарахувань при здійсненні господарських операцій постійно вдосконалюється, а вітчизняний бізнес при цьому набуває «безцінний досвід», в тому числі і міжнародний, для ведення бізнесу. Питання визнання операції контрольованою з точки зору Податкового кодексу України (згідно п.п.39.2.1 п.39.2. cт.39 ПКУ) виникає у підприємства-платника податку на прибуток, якщо при проведенні операцій з контрагентом-нерезидентом результат таких операцій впливає на об’єкт оподаткування. При цьому для визнання контрольованості операцій потрібно врахувати  одночасне виконання двох критеріїв:

–       Вартісного(передбаченого п.п.39.2.1.7 п.п 39.2.1. п.39.2. Ст.39 ПКУ), який стосується загального обсягу річного доходу (річний дохід від будь якої діяльності за вирахуванням непрямих податків повинен перевищувати 150  млн. грн.) та обсягу операції з контрагентом в розрізі укладених з ним Договорів (обсяг господарських операцій по кожному контрагенту повинен перевищувати 10млн. грн.);

–       та статусного (який передбачає дотримання умов, передбачених пп.39.2.1.2 ст.39 ПКУ), а саме:або пов’язаності між контрагентом-нерезидентом та підприємством резидентом;або проведення операцій через нерезидента-комісіонера; або наявності у контрагента-нерезидента реєстрації в юрисдикціях, зазначених у Переліку КМУ №1045 (низькоподаткові нерезиденти); або наявності у контрагента-нерезидента, організаційно-правової форми, яка не передбачає сплати корпоративного податку, зазначених в Переліку КМУ №480;або здійснення операцій між представництвом та його материнською компанією (в сумі понад 10 млн. грн. без дотримання вартісного критерію в 150 млн. грн. загальної суми доходу представництва).

При виконанні обох критеріїв операції з нерезидентом можна визначити, як контрольовані.

Відповідно, якщо покупець-нерезидент є учасником публічної закупівлі, придбав предмет договору відповідно до вимог ЗУ №922-VII і при цьому виконуються вартісні та статусні критерії, вважатиметься, що ціна в такій операції відповідатиме принципу «витягнутої руки» і окремого дослідження щодо інших вимог, передбачених положеннями ст. 39 ПКУ проводити не потрібно.

Проте, якщо підприємство-резидент України придбало продукцію унерезидента в межах контрольованої операції та в подальшому реалізував її на території України через проведення аукціону (на публічних торгах), це ще не означає, що контрольована операція з придбання продукції у нерезидента відповідає принципу «витягнутої руки» (у відповідності до п.п.39.2.8 п.п. 39.2.1. п.39.2. Ст.39 ПКУ). Зазначений фактще потрібно доводити, застосовуючи один з найбільш доцільних методів ТЦУ(метод порівняльної неконтрольованої ціни, метод ціни перепродажу, метод «витрати плюс», метод чистого прибутку чи метод розподілення прибутку), визначених ПКУ при підготовці документації з ТЦУ. В разі доведення невідповідності ціни придбання принципу «витягнутої руки» цілком можливе коригування ціни операції для цілей розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Такої думки дотримуються і податківці в своїх неодноразових  консультаціях для платників податків.