Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Розрахункова величина премії при розрахунку середньої заробітної плати, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Не встигла ще бухгалтерська спільнота оговтатись від змін Порядку №100 від 12.12.2020 року (внесені Постановою КМУ від 09.12.2020 №1213), які стосувались проведення розрахунку середньої зарплати, як 04.09.2021 року запрацювало чергове «удосконалення бухгалтерської праці» (зміни внесені Постановою КМУ від 1 вересня 2021 р. №917).

І якщо зміни 2020 року стосувалися перерозподілу лише премій які виплачуються «за два місяці або більш  тривалий  період», то з 04 вересня 2021 року це стосується і премій нарахованих за місяць:

«Премії (в тому числі за місяць), а формулювання в тому числі за місяць не мало місця в змінах від 2020 року, та інші заохочувальні виплати
за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої
заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому  вони нараховані».

Можна оцінити, що така поправка суттєво спростить роботу бухгалтера, оскільки не виникатиме потреба перераховувати відпускні чи середній заробіток для цілей відрядження, якщо нарахування премій відбулось після розрахунку середньої, як цього вимагала поправка від 12.12.2020 року. За поточними вимогами премія, нарахована після преміального періоду не має ретроспективно включатись до такого преміального періоду, якщо він і є розрахунковим, а має перспективно включатись до розрахункового періоду починаючи з місяця нарахування протягом тієї кількості місяців, які відповідають преміальному періоду. Наприклад, річну за 2021 рік премію, яка буде нарахована в лютому 2022 потрібно враховувати не за розрахунковий період січень – грудень 2021 року, як ми до цього вже звикли, а потрібно враховувати за розрахунковий період лютий 2022 року – січень 2023 року.

Ніби логічне застосування, але і в поточній редакції розрахунку середньої існують нюанси, на які потрібно звернути увагу. В першу чергу це стосується розрахункової величини премії, яку потрібно враховувати при розрахунку середньої, оскільки для розрахункової величини суми премії існує спеціальний алгоритм.

Основний принцип, закладений у алгоритм розрахунку, – будь яка нарахована премія має співставлятись із відпрацьованими робочими днями працівника у тому періоді, за який така премія нараховується. Так визначається премія, що припадає на один робочий день. А розрахункова величина включення премії до розрахунку залежить від кількості вже фактично відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді, в який така премія включається. 

Приклад стосовно місячної премії. У вересні 2021 року працівнику нарахована премія у сумі 15000 грн за результатами роботи у серпні 2021 року (наказ по підприємству від 02.09.2021). У серпні 2021 року мав місце 21 робочий день, з яких 5 робочих днів працівник перебував у відпустці. Тобто, у серпні 2021 працівник відпрацював 16 робочих днів. У вересні працівником відпрацьовано 22 робочі дні.

Якщо в майбутньому вересень 2021 увійде до розрахункового періоду, то при розрахунку середньої, за вересень буде додаватись не премія, виплачена у сумі 15000,00 грн, а розрахункова величина:

15000,00 ÷ 16 х 22= 20 625,00 грн.

Приклад стосовно квартальної премії. У жовтні 2021 виплачена премія за 3-й квартал. Така премія включатиметься у розрахунковий період для розрахунку середньої, який відповідає: жовтень, листопад та грудень 2021. Протягом 3-го кварталу працівник відпрацював 60 робочих днів (22 дні в липні, 16 днів у серпні та 22 дні у вересні).  

Розрахунок середньоденної премії проводиться по аналогії з попереднім:

15000,00 ÷ 60 = 250,00 грн – сума премії за один день, відпрацьований у третьому кварталі.

Для розрахунку відпускних, які наприклад будуть нараховуватись у січні 2022 року, для розрахунку середньої по зазначеним місяцям нарахована зарплата буде збільшуватись наступним чином (припустимо, що має місце відпрацювання усіх робочих днів у цих місяцях):

–      за жовтень 2021  – 20 р.д. х 250 = 5000,00 грн;

–      за листопад 2021– 22 р.д. х 250 = 5500,00 грн;

–      за грудень 2021 –   22 р.д. х 250 = 5500,00 грн.

Тобто, при нарахованій премії за квартал 15000,00 грн, у розрахунку відпускних буде приймати участь  сума 16000,00 грн. Таким же чином буде розраховуватись середньоденна зарплата за два розрахункові місяці, при проведенні розрахунку оплати днів перебування у відрядженні.

Аналогічний підхід застосовуватиметься і для річної премії.

Слід зазначити, що розрахункова величина включення премії до розрахунку середньої може бути, звісно, і меншою за нараховану суму премії. Така ситуація матиме місце, якщо кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді буде суттєво меншою, ніж у періоді, за який премія нараховувалась.

Тепер залишається лише чекати, щоб ІТ-супровід реалізував цей алгоритм в автоматизованих програмах ведення обліку, що суттєво спростить контрольну функцію бухгалтера та зведе до мінімуму людські помилки у розрахунку середньої, яка на сьогодні ще вимушено ведеться у ручний спосіб.