Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Роз’яснення судового рішення в контексті роз’яснення виключно його змісту, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

КАС України при формуванні змісту судового рішення встановлює, зокрема основні вимоги, що повинні бути дотримані судами під підготовки та складання відповідних рішень – це його відповідність принципам верховенства прав, законності та обґрунтованості.

Однак, під час отримання будь-яким учасником справи судового рішення та ознайомившись із його змістом, не рідко виникають питання щодо сутності його змісту, яка надає можливість зрозуміти особливості виконання судового рішення та його виникнення відповідних правових наслідків такого виконання.

Норми КАС України передбачають право кожного учасника справи за необхідності отримати від суду, який прийняв рішення роз’яснити його зміст шляхом прийняття відповідної ухвали.

Водночас, як свідчить судова практика ЄДРСР доволі часто мають місце випадки, коли учасники справи зловживають своїми права та навмисно звертаються до суду за роз’яснення змісту прийнятого рішення і таким чином намагаються затягнути час щодо зобов’язання його виконати.

Суди неодноразово при прийнятті ухвал про відмову у задоволенні таких заяв звертали увагу на те, що прийняті рішення є законними, мотивованими та містять чітке викладення змісту, що не потребує роз’яснення його змісту.

В адміністративній справі за № 806/984/18 предметом розгляду, зокрема також було роз’яснення змісту рішення апеляційного суду, при цьому аргументація відповідача (Управління Держгеокадастру) полягала в роз’ясненні не самого змісту рішення, а стосувалася порядку (механізму) його виконання.

З цього приводу КАС ВС у постанові від 01.09.2020 чітко роз’яснив реалізацію повноважень судів щодо роз’яснення судового рішення.

Основним критерієм за наявності якого судове рішення підлягає роз’ясненню – його незрозумілість, і в ухвалі суд може роз’яснює ті частини рішення, в розумінні яких у учасника справи виникають труднощі, але при цьому зміст самого рішення судом не змінюється.

КАС ВС акцентував увагу, що норма КАС України щодо роз’яснення судового рішення є певним способом усунення його недоліків, однак такі повноваження суду не передбачають прийняття внесення виправлень або прийняття додаткового рішення по суті спору.

Водночас, КАС ВС наводить відмінності «незрозумілості судового рішення» та «неточності судового рішення». Незрозумілість – наявність у судовому рішенні можливих суперечностей, пов’язані з його розумінням та подальшим виконанням (таким прикладом, є зокрема, можливість різного тлумачення висновків суду, сформованих у резолютивній частині рішення). В свою чергу, невизначеність (неточність) – суперечностей між його розуміння під час виконання.

Крім того, за відсутності в судовому рішенні ясності, такий недолік може не лише ускладнити виконання рішення, а навіть зробити його виконання неможливим взагалі.

Резолютивначастина рішення повинна логічно узгоджуватись тавідповідати мотивувальній частині.

В заяві заявника мова йшла саме про порядок виконання рішення апеляційного суду, визначення механізму його виконання, що не передбачено нормами КАС України.

Оскільки, чинне законодавство не передбачає визначення судами порядку виконання рішення, а лише визначає механізм роз’яснення його змісту.

У зв’язку із цим, Касаційний суд погодився із висновком апеляційного суду, що щодо розуміння судового рішення у заявника труднощів не виникає, зміст рішення зрозумілий і однозначний, резолютивна частина цього рішення, не містить положень щодо яких виникають суперечності щодо їх розуміння.

За результатами перегляду цієї справи касаційна скарга Відповідача (Управління Держгеокадастру) була залишена без задоволення, а ухвала апеляційного суду – без змін.

З огляду на вищезазначене, вважаємо доцільним при поданні до суду позовної заяви позивачамодразу чітко формулювати позовні вимоги, максимально обґрунтовуючиїх нормами законодавства, особливо в частині визначення зобов’язань відповідача,а відповідачам, наводити аргументовані нормативно-правові заперечення, щодо позовних вимог, оскільки в подальшому це впливатиме на спосіб та порядок виконання судового рішення.