Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Реалізація та придбання товарів з бонусами: нюанси бухгалтерського та податкового обліку, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Напередодні будь-яких свят торгівельні мережі прагнуть залучити до покупок ще більше коло покупців, в тому числі за рахунок різноманітних бонусних програм, програм лояльності та акційних пропозицій (далі – бонусні програми). Перед працівниками бухгалтерських служб таких торгівельних підприємств постають питання щодо відображення наслідків застосування бонусних програм в документах та інформаційних базах, з метою обґрунтованого визначення оподаткування. Не в останню чергу складність вирішення цих питань пов’язане з нагальною потребою програмування комплексів розрахункових операцій.

А тепер дещо докладніше, на розповсюдженому практичному прикладі. За кожною покупкою (придбанням товару) покупцю нараховуються бали, які потім відповідним образом «конвертуються» у бонуси. Персоніфікація покупця – вигодонабувача бонусів може відбуватися по-різному: або випуском картки лояльності, або видачею окремого бонусного чека, або іншим шляхом в залежності від маркетингових ходів торгівельних мереж.

Щодо питання яке розглядається, маємо дві індивідуальні податкові консультації: перша № 5198/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 12.12.2018 року та друга №1354/6/99-00-07-03-02-15/ІПК від 15.11.2019 року. Перша стосується оподаткування ПДВ операцій продажу товарів, розрахунок за які зменшується на суму бонусів (балів), які накопичені за минулі покупки. В другій йде мова не тільки про ПДВ, а й про відображенні бонусів в розрахункових документах РРО.

Суттєві висновки по оподаткуванню ПДВ в обох ІПК не різняться та ґрунтуються на наступних особливостях відображення у бухгалтерському та податковому обліку торгівців зарахування бонусів в рахунок оплати вартості товару що реалізується, а саме:

  • Якщо вартість таких товарів в обліку не зменшується (тобто постачання здійснюється за вартістю, що дорівнює сумі сплачених покупцем коштів плюс сума бонусів визначена у грошовому вимірі), то база обкладання ПДВ визначається за такою договірною вартістю, тобто фактично надані бонуси підлягають оподаткуванню. Це цілком логічне, зважаючи на вимоги статті 188.1 ПКУ, яка визначає базу оподаткування як договірну вартість та склад такої бази.
  • Якщо вартість таких товарів в обліку зменшується на суму нарахованих покупцю бонусів (тобто постачання здійснюється за вартістю, що дорівнює сумі безпосередньо сплачених покупцем коштів), то база обкладання ПДВ також визначається за такою договірною вартістю, але бонуси в оподаткуванні участі не приймають.

Не зайвим буде підкреслити що сам факт нарахування (зарахування) бонусів та/або балів покупцям при придбанні товарів не є підставою для визначення податкових зобов’язань з цього податку. Крім цього, при заповненні податкових накладних надані бонуси окремими рядками не відокремлюються, а враховуються у складі вартості товару у відповідних графах.

Що стосується відображення бонусів у розрахункових документах слід підкреслити наступні основні моменти.

Зарахування в рахунок оплати бонусів повинно знайти своє відображення як відповідний реквізит фіскального чеку, який стосується позначення форми оплати. Податківцями в ІПК не заперечено використання в якості такого позначення словосполучення «бонус». Що відповідає вимогам Наказу МФУ про форми та зміст розрахункових документів від 21.01.2016 №13.

В сухому підсумку маємо висновок, що відповідність даних бухгалтерського, податкового обліку, систематизованих даних про розрахунки з врахуванням бонусів та інформації зазначеною безпосередньо в розрахункових документах є запорукою щодо обґрунтованого визначення бази оподаткування ПДВ та відсутності питань з боку контролюючих органів по інших «супутніх» питаннях.