Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Реалізація права третьої особи щодо участі в спірних господарських відносинах, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Процесуальне законодавство визначає однаковий правовий статус для третіх осіб незалежно від категорій справ, в яких вони приймають участь.

При цьому, процесуальне законодавство вирізняє третіх осіб із самостійними вимогами та без них.

Треті особи без самостійних вимог – це рівноцінні учасники справи, які вступають в розпочатий спірний процес між сторонами задля захисту своїх прав/інтересів. При цьому, вказані треті особи права/інтереси яких пов’язані із предметом спору реалізують свою участь в справі на стороні будь-якої із сторін.

Натомість, самостійність вимог третьої особи обґрунтовується порушенням її прав/інтересів у зв’язку із виникненням спірних правовідносин між сторонами в справі.

Тож третя особа із самостійними вимогами в справі переслідує мету вирішити спір не на користь будь-якої із сторін, а на своюкористь. Тому можливо зробити висновок, що третя особа із самостійними вимогами нібито процесуально протиставляє себе сторонам в справі.

Так, наприклад в постанові КГС ВС від 09.09.2019 р. (справа за № 910/12463/18) зазначено, що набуття статусу третьої особи із самостійними вимогами відбувається за наявності певних критеріїв: 1) матеріально-правовий (пов’язаність вимог із предметом спору); 2) суб’єктний (вимоги можуть бути пред`явлені до однієї сторони, так до декількох сторін); 3) часовий (вступ в справу здійснюється у певний проміжок часу: до закінчення підготовчого засідання/до початку першого судового засідання, у випадку коли справа розглядатиметьсяза правилами спрощеного позовного провадження).Зважаючи на це, оцінці судом підлягають обставини стосовно наявності відповідних критеріїв при прийнятті рішення щодо вступу в справу третьої особи із самостійними вимогами.

Верховний Суд також вказує, що позови третіх осіб подаються за загальними правилами, встановленими до пред`явлення позову або у певних випадках зустрічного позову.

У процесі розгляду господарським судом спору між сторонами третя особа з метою захисту свого права може заявити самостійні вимоги саме щодо предмета спору, якщо вона вважає, що саме їй належить право щодо предмету спору/його частини.  Під поняттям «предмет спору» розуміється матеріально-правовий об`єкт внаслідок якого виник спір між сторонами.

Подібна правова позиція щодо статусу третіх осіб у господарських спорах відображена в Постановах ВП ВС від 13.03.2019 (справа за № 916/3245/17) та від 12.06.2019 (справа за № 916/542/18).

Отже, треті особи із самостійними вимогами стосовно предмету спору є учасниками процесу, що вступають у порушену справу з метою захисту власних інтересів,відокремлених від інтересів сторін, оскільки позов такого учасника має містити самостійні позовні вимоги.

З огляду на вищезазначене, суб’єкт господарювання набуває статусу третьої особи із самостійними вимогами на предмет господарськогоспору при одночасному дотриманні усіх критеріїв, що були вказані в постанові ВС. При відсутності хоча б одного із цих критеріїв,  може мати місце відмова судом третій особі у допуску її до участі в справі.