Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Реалізація трудових гарантій та прав під час дії воєнного стану, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

В період дії воєнного стану державні органи, які є компетентними у певних сферах державної влади також надають роз’яснення та розміщують на власних веб-порталах повідомлення, що містять інформацію щодо практичного застосування норм у відповідних сферах.

5 березня 2022 р. Мінекономіки, як компетентним органом у сфері праці та трудових відносин, на власному веб-порталі підготовлено роз’яснення у вигляді відповідей на найбільш актуальні питання з питань оформлення трудових відносин в реаліях дії воєнного стану, яка буде корисною для керівників, бухгалтерів та працівників кадрового підрозділу.

У вказаному роз’ясненні містяться відповіді на наступні питання:

1) щодо оформлення мобілізованих працівників та працівників, які стали добровольцями у лавах тероборони, а також  виплат, які вони мають право отримувати. За мобілізованими працівникамита працівниками – добровольцями у теробороні  на весь період дії воєнного стану і до моменту звільнення зберігаються посадата місце роботи, а виплаті підлягають середній заробіток за місцем роботи та виплата грошового забезпечення з держбюджету.

Мобілізовані працівники підлягають увільненню від виконання своїх трудових обов’язківза місцем роботи,якеповинно оформлюватися відповідним наказом (розпорядженням)керівника.

Натомість, для працівників – добровольців тероборони оформлення такого наказу може не здійснюватися, оскільки тероборона може бути періодичною, а не постійною. Тобто, в конкретних випадках необхідність оформлення наказу (розпорядження) по увільненню від виконання трудових обов’язківтаких працівників залежить від залучення таких працівників до тероборони на постійній основі чи періодично та ведення бойових дій на певній території.

2) щодо оформлення працівників, які покинули місця проживання, де ведуться бойові дії або знаходяться вдома та не можуть виконувати свої трудові обов’язки на робочому місці.

Для можливості виконання вказаними працівниками трудових обов’язків прийнятною формою є дистанційна робота, яка може оформлюватися відповідним наказом керівника по підприємству за умови наявності у таких працівників засобів комунікації, технічних пристроїв та мережі Інтернет, необхідних для подальшого виконання трудових обов’язків.

Зрозуміло, що забезпечити ознайомлення працівників з таким наказом у розумінні норм трудового законодавства не є можливим в умовах воєнного стану, але можливо його направити таким працівникам на контактні електронні адреси, вказані як засоби комунікації.

При дистанційній роботі також гарантуються дотримання трудових гарантій щодо: тривалості робочого часу, часу відпочинку, виплати заробітної плати та інші обов’язкові гарантії.

Відсутність в працівників, які працюють дистанційно, тимчасової можливості виконання трудових обов’язків через проблеми із електроенергією, зв’язком, з мережею Інтернет та веденням бойових дій на території їх місцезнаходження не може розцінюватися як «порушення ними трудової дисципліни».

3) щодо оформлення працівників, які не мають можливості виконувати й дистанційну роботу рекомендується надання таким працівникам усіх можливих відпусток як оплачуваних (основні, додаткові соціальні тощо), так і без збереження заробітної плати, на надання яких мають відповідні працівники.

4) щодо особливостей оформлення табелів робочого часу в період воєнного стану.

5) щодо порядку оформлення простою у разі неможливості роботи підприємства або його окремих підрозділів.

6) щодо поширення форс-мажорних обставин воєнного стану стосовно накладення штрафів Держпраці, які можуть бути виявлені після припинення/скасування воєнного стану.

Більш детальна інформація розміщена на веб-порталі Мінекономіки за посиланням:  https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10d196f4-2218-45bd-a6df-34048ce35032&title=VidpovidiNaPoshireniPitanniaZiSferiTrudovikhVidnosinVUmovakhVonnogoChasu та на веб-порталі КМУ за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiki-informaciya-shchodo-sferi-trudovih-vidnosin-v-umovah-voyennogo-stanu.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group