Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Реалізація учасником права на вихід із ТОВ, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Норми Закону про ТОВ та ТДВ (далі – Закон) вже застосовуються суб’єктами господарювання понад 2 роки, однак кількість питань, пов’язаних із їх застосуванням не зменшується.

Вказана публікація присвячена питанню виходу учасника із ТОВ при наявності у статутному капіталі його частки у розмірі 50 відс.

При створенні двома учасниками ТОВ, мета щодо рівного розподілу часток у статутному капіталі полягає у забезпеченні паритетності (рівності) їх участі в управлінні ТОВ.

Однак, така умовно кажучи «рівність» під час практичного застосування доволі часто зумовлює виникнення спірних питань, пов’язаних із виходом одного із учасників ТОВ.

Норми Закону передбачають, що за наявності в учасника частки у розмірі 50 відс. або більше у статутному капіталі ТОВ, він має змогу вийти із ТОВ на підставі наданої згоди інших учасників, рішення про надання якої приймається протягом місяця з дня подання учасником відповідної заяви, якщо інша дата не передбачена в статуті, а факт такого виходу учасника фіксується шляхом внесення реєстраційних змін до ЄДРПОУ.

Так, у справі за № 910/13957/19 спір виник у зв’язку із порушенням права учасника на вихід та щодо зобов’язання ТОВ відобразити вказані зміни в ЄДРПОУ.

Позовні вимоги цього учасника ТОВ полягали в:

–  зобов’язанні ТОВ провести реєстраційні дії в ЄДРПОУ щодо змін у Статуті, пов’язані із виходом учасника із складу ТОВ за його заявою;

–  зобов’язанні ТОВ виключити учасника із складу учасників ТОВ і провести реєстраційні дії в ЄДРПОУ щодо зміни складу учасників ТОВ.

Формування учасником таких вимог до ТОВ зумовлено наступними фактичними обставинами.

До складу учасників ТОВ входять 2 фізособи із рівними частками у статутному капіталі та рівною кількістю голосів у загальних зборах ТОВ.

Статутом ТОВ у редакції, що діяла на момент спірних правовідносин, закріплено право учасника на вихід із ТОВ шляхом повідомлення про це за не менше як за 3 місяці до настання такої події.

 Учасник ТОВ подала нотаріально засвідчену заяву про вихід із ТОВ та звернулася до іншого учасника із письмовим повідомленням надати згоду на її вихід.

Заява учасника про вихід із ТОВ була направлена ТОВ поштою рекомендованим листом, але який не було вручено адресату та із закінченням строку його вручення повернулося відправнику.

Одночасно із заявою про вихід до ТОВ іншому учаснику було направлено повідомлення про подання учасником заяви про вихід, про надання згоди іншим учасником на її вихід, та повернення їй частини майна, пропорційно внесеній нею частці до статутного капіталу.

Незважаючи на подану учасником заяву про вихід із ТОВ, рішення про надання згоди про її вихід іншим учасником ТОВ не було прийнято, чим було порушено її вказане право.

 Суд 1-ої інстанції відмовив у задоволенні позову, а апеляційний суд погоджуючись із висновками суду 1-ої інстанції залишив його рішення без змін.

Суди попередніх інстанцій зробили висновки, що позовні вимоги учасника ТОВ являються неналежним способом захисту її права на вихід із ТОВ, а також встановили факт неотримання ТОВ вказаної заяви про вихід учасника, а тому останній був позбавлений змоги провести такі реєстраційні зміни щодо складу учасників ТОВ.

При застосуванні норм Закону Касаційний суд у власному рішенні зазначив підстави при яких здійснюється вихід учасника із ТОВ та його виключення із складу учасників.

Касаційний суд погодився із висновками судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для задоволення позову, оскільки реєстраційні зміни щодо складу учасників та Статуту ТОВ здійснюються на підставі заяви учасника про вихід, однак у даній справі була відсутня згода іншого учасника на вихід учасника із ТОВ, при цьому згода іншого учасника, є його правом, а не обов’язком.

А виключення учасника із складу учасників ТОВ відбувається за таких умов:

– за наявності фактів: прострочення внесення вкладу, неподання заяви про вступ правонаступниками чи спадкоємцями попереднього учасника;

– прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників ТОВ.

Оскільки виключення учасника зі складу ТОВ настає за наявності вищевказаних законних підстав і належить виключно до компетенції загальних зборів, учасник ТОВ не має права формувати позовні вимоги до суду щодо зобов`язання ТОВ про виключення його зі складу учасників та провести такі реєстраційні зміни до відомостей в ЄДРПОУ.

Таким чином, при застосуванні норм Закону слід чітко розмежувати підстави за яких здійснюється вихід учасника із ТОВ та його виключення із складу учасників, оскільки як зазначено вище, вони виникають у різних випадках, передбачених Законом та мають різні наслідки їх застосування.