Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Рентна плата за воду для виробника напоїв – що і як заповнювати та платити? – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

В нашій публікації з’ясуємо питання стосовно того, чи є СГД – платником рентної плати за користування водою, у разі використаннятакої водиувиробничих та у власних потребах?

Для цього, спершу визначимо хто є платником рентної плати за користування водою, відповідно до ПКУ.

Нормою ПКУ визначено, що саме первинні користувачі водою, а це СГД усіх форм власності (юридичні особи, філії, підрозділи, ФОП) які використовують воду самі або передають таку воду іншим (вторинним) користувачам є платниками плати за користування водою (п.255.1 ПКУ). При цьому, така вода отримується відповідно до забору води з водних об’єктів.

Крім того, така плата за користування водою розраховується відповідно до фактичних обсягів використаної води з урахуванням дозволу на користування такою водою, встановлених лімітів за користування, відповідних ставок плати та коефіцієнтів (п. п. 255.11.2 ПКУ).

Зокрема, нормою ПКУ чітко визначено, що плата за воду не справляється за використання води, яка використовується виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, ФОП та платників єдиного податку (п. п. 255.4.1 ПКУ).

Таким чином, відповідно до вищезазначеного можна зробити наступний висновок.

Користувачі води (первинні) у яких є дозвіл для користування водою та які використовуютьтаку водуодночаснояк для виробничих потреб (наприклад: для виробництва напоїв) так і для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб повинні розраховувати плату за використання води та складатидва додатки за кожним напрямком такого використання, а саме:

-додаток у якому зазначаютьзагальні обсяги використаної води як у виробничих потребах так і для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб з застосуванням визначених ставок (п.п.255.5.1 та п. п. 255.5.2 ПКУ);

-додаток у якому зазначають обсяг використаної води виключно для виробничих потреб (обсяг використаної води, яка входить до складу напоїв)з застосуванням визначених ставок (п.п.255.5.6 ПКУ).