Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Рішення ЄСПЛ Бусуттіл проти Мальти в аспекті відповідальності за ст.212 КК України, – Микита Задорожний, адвокат ID Legal Group

Нещодавно, а саме: 03.06.2021 року Європейський суд з прав людини, практика якого за законом та вже традиційно є джерелом права і орієнтиром в діяльності правників України, оголосив про прийняте ним рішення у справі особи, яка свого часу обіймала посаду директора компанії і на яку державними органами було покладено обов’язок зі сплати податкового боргу компанії, який утворився за час перебування особи на посаді директора. Ця справа має назву Бусуттіл проти Мальти (заява 48431/18).

Заявник звернувся до ЄСПЛ, мотивуючи своє звернення тим, що, за його словами, від нього інформація щодо стану додержання податкової дисципліни була прихована.

Тим не менш, розглядаючи цю справу, ЄСПЛ дійшов висновку про те, що в покладенні на директора компанії відповідальності за несплату податків та в зобов’язанні його особисто погасити податковий борг компанії немає порушення презумпції невинуватості, а отже відповідальність на нього була покладена цілком правомірно.

Кримінальний кодекс України містить в собі ст.212, якою передбачено відповідальність за умисне ухилення від сплати податків особою, яка зобов’язана їх сплачувати (в т.ч. і службовими особами підприємств). Директор є однією з таких осіб, але ж не він один. Підготування документів податкової звітності із достовірними відомостями – завдання бухгалтерії. Та і засновник підприємства за певних обставин може бути притягнутий до відповідальності за несплату податків.

Виникає питання: чи можна вважати, що своїм рішенням ЄСПЛ повністю переклав всю відповідальність на керівників підприємств та звільнив від неї всіх інших?

Однозначно – ні. В рішенні ЄСПЛ йдеться не про те, що відповідає лише директор, а про те, що у протиправній несплаті підприємством податків завжди є його провина, незалежно від того, чи приховував від нього будь-хто відповідну інформацію. В розпорядженні директора зазвичай є достатньо інформаційних інструментів та повноважень для того, щоб з’ясувати достовірні відомості, які стосуються податкової дисципліни та виявити можливі незаконні діяння інших осіб, які також мають стосунок до сплати податків.

Інше питання – податковий борг виник внаслідок умислу керівника чи недбалості?Всі склади, передбачені ст.212 КК України, – умисні діяння. Тому якщо податковий борг – результат умислу, то директор відповідатиме за ст.212. Якщо ж ситуація така, як в згаданій справі, то кримінальній відповідальності за ст.212 КК України підлягатиме бухгалтер (можливо з засновником), а директор, за наявності для цього необхідних підстав, – за ст.367 КК України.