Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Збір окремих доказів у кримінальному провадженні, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Як відомо, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, зібрані у відповідності до норм Кримінального процесуального Кодексу України (далі – КПК України), на підставі яких встановлюються факти і обставини, які підлягають доказуванню. У кримінальному процесі (ст.91 КПК України) доказуванню зокрема підлягають подія кримінального правопорушення, винуватість особи, вид і розмір шкоди, обтяжуючи та пом’якшуючи обставини, а також обставини, що виключають кримінальну відповідальність (підстави звільнення).

Збір доказів проводиться і оформлюється в залежності від їх процесуальної форми: показання, речові докази, документи та висновки експертів. Зокрема адвокатом можуть бути зібрані речові докази, документи та висновки експертів. Показання свідків оформлюються слідчим відповідним протоколом. Адвокат же може оформити пояснення фізичної особи, з подальшою перспективою допиту цієї особи слідчим.

З показаннями, документами та висновками експертів більш менш все зрозуміло. Однак поняття речових доказів включає в себе найбільший асортимент. У світлі технічного прогресу останнього десятиліття стало зрозуміло, що речовими доказами можуть бути і дані ресурсів веб-сторінок, однак за окремих умов.

Інформація в мережі інтернет легко підлягає зміні і зафіксувати її доволі тяжко. Звичайна роздруківка веб-сторінки не приймається судом як доказ – належний та допустимий. Як засіб доказування адвокатом може бути оформлений огляд веб-сторінки з аудіо- чи відеофіксацією  та зроблений скріншот сторінки. Також, судами визнаються як належні та допустимі докази дослідження і фіксація змісту веб-сторінок Центром компетенції адресного простору мережі Інтернет (https://web-fix.org). Подібне дослідження Центром проводиться за зверненнями будь-яких осіб, в тому числі і громадян.

Якщо значимою є тільки і нформація на веб-сторінці, то достатньо оформлення огляду адвокатом (зі скріншотом і аудіо-відео-фіксацією) або дослідження вищевказаного Центру, однак якщо важливо встановити і власника веб-сторінки, то це також можливо за запитом доменного імені веб-сайту. Більш складно і у більшості випадків неможливо достовірно встановити автора публікації.

Під час дослідження веб-сторінки фіксується і дата публікації, що є вкрай важливим як у доказуванні у кримінальних провадженнях , так і при розрахунку строків позовної давності у цивільних справах.

Для якісного і ефективного збору доказів як у кримінальному, так і у інших процесах, радимо звертатись до фахівців – адвокатів у певній галузі права.