Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Заходи щодо реалізації судового рішення з реєстрації податкової накладної, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

В своїх статтях ми неодноразово викладали позиції судів щодо незаконності блокування податкових накладних податковими органами на підставі критеріїв, які встановлені листами ДФС України, описували особливості, які необхідно враховувати під час підготовки матеріалів для подання адміністративного позову до суду. В сьогоднішній публікації розглянемо механізм отримання кінцевого результату з реєстрації податкової накладної на підставі судового рішення.

Велику увагу та значні зусилля правова спільнота приділила питанням з визнання незаконності дій податківців щодо блокування та подальшої їх відмови у реєстрації податкових накладних на підставі критеріїв затверджених листами ДФС України.

Відтак, судова практика на сьогодні при наявності підтверджуючих документів щодо господарської операції, в більшій своїй частині на стороні платника.

Однак, отримавши позитивне судове рішення, навіть те, яке набрало законної сили, платник не отримує поновлення його порушеного права у вигляді безумовної та невідкладної реєстрації податкової накладної.

Чомусь так стається, що податковий орган дуже добре пам’ятає про своє право на блокування податкової накладної, а також про відмову у реєстрації і забуває про обов’язок її зареєструвати у разі скасування рішення про відмову у реєстрації в такому ж автоматичному порядку, як і відмовляв у реєстрації.

Єдиний державний реєстр судових рішень майорить судовими рішеннями, якими поновлено порушені права платника, скасовано рішення податківців про відмову у реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування, а також зобов’язано ДФС України зареєструвати відповідну податкову накладну у реєстрі, однак левова частина цих рішень на сьогодні залишаються невиконаними і у більшості випадків через бездіяльність саме ДПС України, яка відповідає за ведення реєстру податкових накладних.

Отже, отримавши рішення суду, яке набрало законної сили і підлягає виконанню на усій території України, святкувати платнику перемогу ще зарано, бо його права держава в особі відповідних органів та їх посадових осіб чомусь поновлювати в автоматичному порядку не збирається.

Так, для реєстрації податкової накладної на підставі судового рішення необхідно розпочинати цілу багатоходову операцію із спонукання податківців виконати судове рішення, відповідно вважати роботу адвоката завершеною ще передчасно.

Першим кроком доцільно отримати виконавчий лист в суді та невідкладно подати його до відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Мін'юсту, оскільки лише він забезпечує примусове виконання судових рішень стосовно центральних органів виконавчої влади, до яких належить і ДПС України.

Враховуючи завантаженість органу ДВС постанову про відкриття виконавчого провадження є перспективи отримати днів через десять з дня надходження заяви з виконавчим листом до Мін’юсту. Усі Ваші нарікання на порушення Закону про виконавче провадження та Інструкції з примусового виконання рішень щодо невинесення постанови про відкриття виконавчого провадження протягом одного дня розіб’ються об бюрократичну машину і будуть цілком відповідати вимогам Закону, бо він вашу заяву отримає дійсно рівно за один день до винесення постанови, а увесь час до того, вона курсувала між керівниками ДВС різного рівня, відповідно формальні вимоги Закону дотримані і притягувати до відповідальності нікого.

Однак, такий строк отримання постанови про відкриття виконавчого провадження також, як правило є наслідком роботи адвоката, який змушений розшукувати поданий документ та направляти відповідні офіційні адвокатські запити, відповідно реагуючи на які протягом 5 робочих днів виконавець змушений приймати передбачене законом рішення.

Отримавши чергову перемогу у боротьбі з державною системою поновлення порушених прав, платник отримавши постанову державного виконавця відділу ПВР Департаменту ДВС Мінюсту про відкриття виконавчого провадження та прочитавши її другий пункт, у якому державний виконавець зобов’язує Боржника, тобто ДПС чи ДФС України виконати судове рішення протягом 10 робочих днів, гордий проведеною роботою очікує, коли закінчений відведений час та очікувана накладна буде зареєстрована в ЄРПН.

Проходить очікувана дата, але в електроному кабінеті платника із заблокованою накладною жодних перетворень не відбувається і така ситуація триває досить тривалий час, відповідно приходить розуміння, що вигравши бій, війна усе ж залишається на паузі і бюрократична система потребує додаткових стимулів та подразників.

Наступним етапом дій платника з досягнення бажаного результату стає направлення клопотання державному виконавцеві щодо винесення постанови про накладення штрафу за невиконання постанови державного виконавця та встановлення повторної вимоги про виконання судового рішення і попередження про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення. Однак,бюрократична система завжди захищається відповідно для отримання такої постанови прийдеться платнику спочатку самому попрацювати за виконавця та отримати від податкового органу підтвердження відсутності поважних причин, які перешкоджають виконанню ним судового рішення, а в подальшому ще й примусити виконавця винести таку постанову шляхом оскарження його бездіяльності до його керівника, аж до директора департаменту ДВС.

Для збирання належних та допустимих доказів щодо бездіяльності посадових осіб ДПС України платнику доречно направити ряд адвокатських запитів, або запитів на публічну інформацію (усі вони підлягають розгляду протягом 5 робочих днів з дня отримання) щодо вхідного номеру судового рішення та постанови про відкриття виконавчого провадження, переліку структурних підрозділів ДПС України виконавців цих вказаних документів, копій відповіді ДПС України, яка надіслана на адресу державного виконавця щодо виконання його постанови, положень про відповідні структурні підрозділи (виконавців), наказів з кадрових питань про призначення посадових осіб, які очолюють структурні підрозділи відповідальні за виконання судового рішення, а також про прийняті такими посадовими особами рішення. Формування заяв до правоохоронних органів про вчинені злочини.

Крім того, хочемо звернути увагу, що ДПС України, як і більшість державних органів для зняття відповідальності з керівництва органу видають внутрішні порядки та інструкції, які розписують процедуру прийняття ними рішень та відповідальних виконавців. Так наприклад, реєстрація податкових накладних за судовим рішенням в ДПС України проводиться відповідно до Порядку, що визначає механізм вирішення питань щодо виконання судових рішень стосовно реєстрації або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до них у Єдиному реєстрі податкових накладних, який затверджений наказом ДПС від 06.09.2019 року № 65.

Так, пункти 3, 5, 7, 8 зазначеного порядку визначають конкретні строки та відповідальних виконавців за виконання судового рішення та реєстрації податкової накладної в ЄРПН.

Враховуючи викладене, усім платникам можемо порадити набратись терпіння і використовувати усі можливі доступні правові механізми з примушування державних органів до виконання судових рішень, реалізуючи прямий Конституційний припис щодо обов’язковості судового рішення на всій території України.