Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Судова практика щодо оскарження рішень про відповідність критеріям ризиковості платників, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Наближається кінець поточного року і виникає необхідність підводити певні підсумки у кожній сфері діяльності.

Судова практика з питань оскарження рішень про відповідність критеріїв ризиковості платника також формувалася протягом даного року, тому маємо змогу проаналізувати останні судові рішення прийняті з цього питання.

Ми вже висвітлювали щодо доцільності оскарження вказаних рішень комісій податкових органів, однак оскільки практика із застосуванням положень Порядку зупинення реєстрації ПН/РК, затвердженого постановою Кабміну за № 1165 від 11.12.2019 р. розпочала свою дію з 01.02.2020, аналізу підлягали рішення судів лише виключно на рівні 1-ої інстанції.    

Позиція адміністративних судів на рівні різних інстанцій щодо вирішення цього питання є різноманітною.

Однак, остаточною у будь-якій категорії справ є практика сформована на рівні касаційної інстанції.

На рівні Касаційного суду висновки судової практики 2019 року щодо оскарження платниками рішень про відповідність їх критеріям ризиковості полягають в тому, що використання податковим органом податкової інформації, яка наявна у інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – ІТС) податкових органів, і внесення такої інформації у відповідні бази за результатами її опрацювання цими органами, у тому числі й щодо визначення платника таким, що відповідає критеріям ризиковості, відноситься до службової інформації податкових органів у зв’язку із виконанням ними своїх обов’язків, у порядку встановленому ПК України і являється одним із заходів щодо збирання, обробки та використання цієї інформації, необхідної для виконання покладених завдань і функцій. Безпосередньо саме рішення комісії податкового органу стосовно віднесення платника до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, до прийняття рішення про відмову в реєстрації ПН/РК, не спричиняє порушення прав або інтересів платника, оскільки є лише передумовою зупинення реєстрації ПН/РК. Крім того, платником може бути в подальшому спростовано таке віднесення його до переліку ризикових при поданні ним до податкового органу документів, що необхідні для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК, і  тільки у разі ненадання таких документів та пояснень платником цим органом приймається рішення про відмову в реєстрації ПН/РК. Виключно рішення про відмову в реєстрації ПН/РК призводить до негативних наслідків для платника, що є підставою для звернення його до суду за захистом порушених прав, і в межах такого спору платником також можуть бути заявлені вимоги про неправомірні дії податкового органу щодо віднесення цього платника до переліку ризикових.

Однак, на рівні касаційної інстанції в ЄДРСР за 2020 рік наявні поки тільки 2 постанови у справах цього року із відповідних питань.

Так, наприклад в справах за № 280/2284/20 та № 140/8457/20 предметом розгляду була заява про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення комісії податкового органу про включення платника в перелік ризикових платників, до набрання законної сили судовим рішенням в цих справах. Вказана заява була обґрунтована тим, що кожна ПН, що направлятимуться платником на реєстрацію автоматично зупинятимуться податковим органом, а контрагенти (покупці) платника не зможуть своєчасно сформувати податковий кредит та можуть відмовитися від подальшої співпраці. Такі обставини можуть паралізувати господарську діяльність підприємства, що призведе до непомірних економічних збитків та неможливості виплачувати заробітну плату працівникам.

Судами 1-ої інстанції були задоволені вказані заяви. Апеляційні суди погоджуючись із висновками судів 1-ої інстанції лишили їх рішення без змін.

Однак, Касаційний суд скасував вказані судові рішення, а у задоволенні заяв про забезпечення позову відмовив мотивуючи наступним.

Зупинення реєстрації ПН/РК до неї не є безумовною підставою для відмови в реєстрації цих документів платника, отже не впливає на його податковий облік. ВС в постанові по справі за № 240/3665/19 від 03.03.2020 зазначив, що при включенні платника в перелік ризикових платників, для нього не виникають будь-які правові наслідки (не відбувається звуження його прав, чи покладення на нього додаткових обов’язків).

Отже, перевірка податковим органом платника на відповідність його критеріям ризиковості платника здійснюється при реєстрації кожної ПН/РК до неї, і не ставиться в залежність від наявного факту віднесення його до переліку ризикових, і є встановленим нормами ПК України заходом контролю.

Визнання податковим органом за результатами проведеної перевірки платника таким, що відповідає критеріям ризиковості, жодним чином не може впливати на його господарську діяльність, чи створювати перешкоди для її ведення, і не може завдавати шкоди діловій репутації платника перед контрагентами. Такий висновок наведено у постанові ВС № 160/10287/19 від 19.05.2020.

Висновки судів попередніх інстанцій про те, що невжиття заходів щодо зупинення дії оскаржуваного платником рішення може спричинити виникнення негативних та незворотних наслідків для його господарської діяльності не підтверджується оцінкою будь-якого з доказів, наявних в матеріалах справи. До того ж судами не вказано, на підставі яких конкретних доказів ними було визнано доведеними відповідні доводи платника.

Вжиття заходів стосовно забезпечення позову у запропонований платником спосіб фактично здійснило вирішення спору по суті, що суперечить меті застосування інституту забезпечення позову.

Зупинення дії рішення про включення платника до переліку ризикових до моменту фактичного надання оцінки судом правомірності цього рішення нівелює значення змісту та реалізації податковим органом податкового контролю, який, в тому числі, спрямований і на забезпечення прав та інтересів інших суб’єктів господарювання щодо правильності відображення ними результатів господарської діяльності задля мети оподаткування. При цьому, платник не позбавлений права наявними у нього документами доводити реальність здійснення ним кожної конкретної господарської операції, та у разі достатнього переліку необхідних документів, що у повній мірі підтверджують цей факт, отримати рішення про реєстрацію ПН/РК.

Отже, в цілому маємо можливість переконатися, що висновки Касаційного суду, які сформувалися за практикою розгляду справ попереднього року щодо безпідставності оскарження рішень комісії про відповідність платника критеріям ризиковості окремо без рішень про відмову в реєстрації ПН/РК, залишилися незмінними.