Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Судово-економічна експертиза в податковому кримінальному провадженні. Чи допустима без первинних документів? – Микита Задорожний, адвокат ID Legal Group

Одну з наших минулих публікацій ми присвятили питанню, які експертизи можуть бути призначені та проведені в податковому кримінальному провадженні. Однією з них ми назвали судово-економічну і саме про неї, а точніше – про один з найголовніших аспектів її проведення ми буде мова в цій публікації.

У розумінні пересічного громадянина, який сформував своє бачення про розслідування кримінальних справ на підставі і дотепер популярних серіалів, експертиза – це таїнство, яке з нічого може розповісти все. Однак, це не так. Проведення експертизи – це суворо регламентована процедура, використовуючи яку експерт (особа, яка володіє необхідними знаннями в тій чи іншій галузі) надає свої висновки з тих чи інших питань. При цьому, для надання висновків експерт повинен мати, з чим «працювати»: ті чи інші відомості, які, однак, він не може отримати з будь-якого джерела, а лише з того, яке передбачено для отримання ним інформації.

Всі ці правила, обмеження, вказівки містяться у відповідних методиках, використовуючи які експерти можуть надавати свої висновки.

Для проведення судово-економічних експертиз у податкових кримінальних провадження основними методиками є: Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року; Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо спричинення матеріальних збитків (Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України, 2004 рік; державна реєстрація у реєстрі методик проведення судових експертиз від 03.03.2010 року за №11.0.22); Методика «Методи, способи та прийоми, які використовуються при проведенні судово-економічних експертиз» (Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України, 2003 рік; державна реєстрація у реєстрі методик проведення судових експертиз від 03.03.2010 року за №11.0.08).

Незважаючи на те, що всі ці методики складені з різницею в кілька років одна від одної, їх об’єднує те, що кожна з них встановлює: для проведення судово-економічної експертизи експерту обов’язково слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку (так звані первинні документи).

В противному випадку, провести судово-економічну експертизу буде неможливо, адже поряд із безумовною вказівкою про необхідність надання експерту первинних бухгалтерських документів, всі методики проведення судово-економічних експертиз передбачають надання відповідей на питання щодо саме документального підтвердження тих чи інших обставин або висновків акту контролюючого органу. Жодного іншого шляху підтвердження методики проведення експертиз не передбачають і не допускають. В разі ненадання вказаних документів, експерт повинен повідомити особу, яка призначила експертизу, про неможливість її проведення через відсутність документів.

Нажаль, дуже часто цього не беруть до уваги не тільки згадані вище пересічні громадяни, а навіть слідчі, які, не маючи в своєму розпорядженні необхідних документів, призначають відповідні експертизи і не соромлячись ставлять на вирішення експертів питання про документальне підтвердження наявних у слідчих висновків (які в свою чергу також залишають питання стосовно законності їх отримання, але це тема для інших публікацій).

Але, що найбільше дивує, іноді знаходяться і експерти, які готові надавати відповіді по суті поставлених в таких умовах запитань та підтверджувати висновки осіб з невизначеним процесуальним статусом стосовно нарахування та сплати податків без використання при цьому документів бухгалтерського та податкового обліку.

В практиці нашого Об’єднання стався такий випадок. На даний момент стосовно відповідних експертів відкрито дисциплінарне провадження за вимог законодавства України про судову експертизу та методичних вимог, що, враховуючи процедуру відкриття такого провадження свідчить про визнання обґрунтованими тверджень про допущені експертами порушення.

Таким чином, на нашу думку, якої додержується також і переважна більшість експертів, проведення судово-економічної експертизи у «спрощеному порядку» без використання необхідної документації не допускається, а висновок все ж таки проведеної за таких умов експертизи не відповідатиме критерію допустимості, як джерело доказів у кримінальному провадженні.

 

З повагою,

Микита Задорожний

адвокат ID Legal Group