Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ТЦУ з воєнним аспектом. Огляд основних питань, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Ставши на шлях прогресивного розвитку, імплементації європейських цінностей, приведення законодавчих актів у відповідності із законодавством ЄС, Україна націлена на отримання членства в ЄС, створення надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року, країна та економіка знаходилися в шоковому стані. Але завдяки спільним зусиллям влади, народу, ЗСУ, країн-партнерів України у війні з російською агресією, вдалося стабілізувати стан економіки та з надією на  перемогу продовжити ЖИТИ в умовах «воєнного стану».

Останні 4 місяці вимагали від уряду, законодавчої гілки влади концентрації та швидких рішень на законодавчому рівні, в тому числі впровадження численних змін в податковому законодавстві, зокрема і ТЦУ.

 

Звітування з питань ТЦУ

Вже отримано роз’яснення податкового органу щодо звітності з ТЦУ платників податків в період дії воєнного стану та відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Згідно п. 39.4. ст. 39 ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) суб’єкти господарювання зобов’язані подати ДПС:

– Звіт про контрольовані операції за 2021 рік та Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній – до 01.10.22 року;

– Документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл) – протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту від податкового органу (згідно пп. 39.4.4. ПКУ);

Крім цього, вперше,  в 2022 році платники податків мають надати за 2021 рік:

– Глобальну документацію (майстер-файл) – протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту, від податкового органу (згідно пп. 39.4.7 ПКУ).При чому запит на надання документації має надійти в термін не раніше 12 і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року або із дати закінчення фінансового року, затвердженого міжнародною групою компаній, до складу якої входить суб’єкт підприємницької діяльності;

– Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній,який згідно ст.53 прикінцевих положень ПКУ, подається не раніше ніж у рік, в якому уповноваженими органами підписано багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами.

Слід також зазначити, що на період дії правового режиму воєнного стану:

– згідно п. 102.9 ПКУ, для перевірок з питань трансфертного ціноутворення, передбачені значні строки  давності у 2555 днів (7 років) зупинені з 18.03.2020 р;

– відповідно до пп. 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, перевірки з ТЦУ контролюючим органом не проводяться, а розпочаті  – призупинені;

– згідно п. 52-1 підрозд. 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не відмінено мораторій на застосування штрафних санкцій, в тому числі з питань, пов’язаних із трансфертним ціноутворенням, введений ще за ковідних часів.

 

Критерії щодо  можливостей платниками податків виконувати податкові зобов’язання

Наразі Міністерством фінансів України розроблено проект Порядку, яким визначено критерії, за якими  платник податків може чи не може  підтвердити виконання своїх зобов’язань перед державою. Проте він ще не прийнятий як нормативний акт.

На період дії воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом від № 2260):

– якщо у платника податків відсутня можливість своєчасно виконувати податкові зобов’язання, він звільняється від відповідальності, але повинен їх виконати протягом 6 місяців після припинення (скасування) воєнного стану;

– якщо платник має можливість своєчасно виконувати свої податкові зобов’язання, його було  звільнено від відповідальності за несвоєчасне виконання таких зобов’язань на період з 24.02.2022 до 26.05.2022, якщо він: виконав обов’язок з  реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до 15 липня 2022 року, подав податкову звітність до 20.07.2022 року та сплатив податки та збори не пізніше 31.07.2022 року;

– якщо платник податків відновив можливість виконувати податкові зобов’язання (з 24.02.2022 до дня відновлення можливості), його звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх податкових обов’язків, якщо він виконає умови з реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого місяця наступного за місяцем відновлення у нього таких можливостей.

У разі неможливості платника податків своєчасно виконувати  податкові зобов’язання  з подання звітності, сплати податків та зборів, йому вже зараз потрібно продумати та підготувати аргументований  правовий захист своїх інтересів, щоб уникнути можливого конфлікту з податковими органами в майбутньому.

 

ТЦУ і 2%

Під час введення та дії воєнного, надзвичайного стану на території України, згідно  п.9 підр. 8 розд. ХХ «Перехідних положень» Кодексу (Закон № 2120-IX), суб’єкти підприємницької діяльності змогли за власним бажанням змінити свою систему оподаткування. Подавши до податкового органу відповідну заяву, платники, які знаходилися на загальній системі оподаткування, могли обрати та  перейти на 3 групу зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу.

При складанні звітності з питань ТЦУ потрібно пам’ятати, що після припинення правового режиму воєнного, стану, платники податку, які скористалися можливістю сплачувати єдиний податок за відсотковою ставкою в розмірі 2 відсотки доходу, з першого дня місяця, наступного за місяцем його припинення(скасування), втрачають таке право і автоматично переходять на ту систему оподаткування, на якій вони перебували до переходу.

П.п.39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ встановлено вартісні критерії визнання операцій контрольованими, які повинні одночасно виконуватися: – річний дохід підприємства за відповідний період від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, повинен перевищувати 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків);

–     обсяг господарських операцій підприємства з кожним контрагентом (стороною контрольованих операцій), визначений за правилами бухгалтерського обліку, повинен перевищувати 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий період (рік).

При віднесенні операцій до контрольованих та визначенні «вартісних» критеріїв,  до обсягу річного доходу платника податків відноситься дохід від будь-якої діяльності за весь звітний рік, у тому числі дохід, отриманий коли платник перебував на сплаті єдиного податку за відсотковою ставкою в розмірі 2 відсотки доходу.

В той же час, вартісний критерій  в 10 млн.грн. не враховується до операцій, які не є контрольованими – коли платник, перебував на спрощеній системі оподаткування, здійснюючі операції, які не впливали на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

 

Обґрунтування ділової мети

Положеннями абз. е) п.п.39.4.6 ст. 39 ПКУ вимагається, щоб документація з трансфертного ціноутворення містила інформацію, щодо опису контрольованих операцій та обґрунтування її економічної доцільності (ділової мети)

Розумна економічна причина (ділова мета), згідно  пп.14.1.231 ПКУ — це «причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник   податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності».         

Економічний ефект, зокрема, але не виключно, передбачає приріст (збереження) активів платника податків або їх вартості та створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

Можна припустити, що воєнний 2022 рік принесе суттєве збільшення збиткових контрольованих операцій. Якщо будуть  співставлятися умови контрольованих операцій, проведених під час воєнного стану  з операціями, які здійснювались за звичайних умов ведення бізнесу, для досягнення відповідного рівня співставності між контрольованими операціями платника податків з операціями незалежних компаній, потрібно буде застосовувати коригування (у зв’язку з надзвичайними умовами), які знівелюють ці розбіжності. Додаткові витрати, понесені при цьому можуть бути вилучені  з розрахунку фінансового результату. В любому випадку кожна контрольована операція буде потребувати додаткового аналізу та застосування специфічних інструментів для її дослідження.

 

Сподіваємося, для Вашого бізнесу буде корисна надана інформація.