Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В проекті нововведення у кримінальному процесі щодо «недопустимих доказів», – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group

Законодавці внесли законопроект № 7634 від 04.08.2022, який внесе зміни до КПК щодо окремих питань кримінального провадження. Комітет з кримінального права НААУ провів правовий аналіз проекту і підтримав його. У законопроекті передбачаються зміни, які визначать більш розгорнуте розуміння терміну «недопустимий доказ» та введуть нове визначення «очевидно недопустимий доказ». 

Внесеними змінами у ч.1 ст.87 КПК законодавець чітко, по пунктах визначив тлумачення визначення «недопустимий доказ», які включають:

– Показання свідка, який у цьому ж провадженні був визнаний в подальшому підозрюваним (обвинуваченим) 

– Реалізація слідством або прокуратурою повноважень, які не передбачені КПК 

– Здійснення слідчих, негласних або інших дій не уповноваженою особою або органом 

– Здобуті під час обшуку, на якій не був допущений адвокат (факт недопущення повинен довести адвокат під час судового засідання)

– При виконанні ухвали про дозвіл на обшук, якщо така ухвала постановлена без повної технічної фіксації засідання

Частинами 2 та 3 ст.87 КПК законодавець дає визначення новому терміну «очевидно недопустимий доказ», яким визнає:

– Вчинення процесуальних дій без попереднього дозволу суду або з порушенням його суттєвих умов;

– отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, поводження або такого що принижує гідність або погрози такого поводження;

– порушення права на захист;

– отримання показань чи пояснень від особи, яка не була заздалегідь повідомлена про право відмовитися від дачі показань або їх отримання з порушенням цього права;

– порушення права на перехресний допит.

Логічно, що також «Очевидно недопустимими» визнані і похідні докази, отримані від первісних доказів, визнаних судом недопустимими або очевидно недопустимими (ч.4 ст.87 КПК).

Крім того законопроект визначив судовий порядок визнання доказів «недопустимими» або «очевидно недопустимими» (ст. 89 КПК). 

Також, передбачили можливості: 

– контролю за виконанням ухвал слідчого судді шляхом встановлення строку та повідомлення слідчого судді про їх виконання. 

– Оскарження ухвал слідчого судді, особою, не на користь якої винесено рішення і яка була відсутня під час розгляду

Підсумовуючи, хочемо зазначити, що законодавчі нововведення щодо деталізації «недопустимих» та «очевидно недопустимих» доказів безперечно необхідні і ми впевнені, що їх перелік буде згодом вдосконалюватись, що виключить можливість двоякого тлумачення законності і якості наявних доказів та прийняття судами необґрунтованих рішень на їх підставі.