Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ведення книги обліку доходів та витрат ФОПами, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

В цій статті ми проведемо аналіз Податкового кодексу України щодо змін, які будуть стосуватись обліку діяльності платників-фізичних осіб, в наступному,  2021 році.

З наступного (2021 року), згідно з Законом України від 14.08.2020 року № 786-IX,  вимога про загальнообов'язкове проведення реєстрації книги обліку доходів та витрат, а також обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОПів, платників єдиного податку І-ІІІ груп залишилась, а також звертаємо Вашу увагу на те, що у ФОПів облік діяльності може вестися в будь-якій формі: в паперовому та/або в електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет.

Отже, постає питання, яким чином будуть обліковувати свою діяльність фізичні особи-платники єдиного податку І-ІІІ груп?

Дійти відповіді на поставлене питання можливо в наступних тезах: з 1 січня 2021 р. ФО-платники єдиного податку І і ІІ гр. та ІІІ гр. (неплатники ПДВ) будуть обліковувати діяльність у будь-якій формі щомісячно відображуючи отримані доходи, а підприємці ІІІ гр. (платники ПДВ) – у будь-якій формі щомісячно відображуючи доходи та витрати.

Разом з тим виникає питання: яким чином будуть обліковуватись доходи і витрати фізичними особами-підприємцями, які обрали загальну систему оподаткування та фізичними особами, які проваджують незалежну професійну діяльність?

Відповідаючи на вищевказане запитання повідомляємо наступне: фізичні особи-підприємці, що обрали систему оподаткування загального типу та фізичні особи, які проваджують незалежну професійну діяльність  матимуть обліковувати доходи і витрати від такої діяльності за затвердженою формою в паперовому (та/або електронному) вигляді, у т.ч. через електронний кабінет.

Яким же чином платники єдиного податку І-ІІІ груп будуть обліковувати свої доходи і витрати у 2020 році, який добігає свого завершення?

Згідно з ПКУ до 31 грудня 2020 ФОПи – платники єдиного податку I, II та III гр. (неплатники ПДВ) будуть вести за затвердженою формою Книгу обліку доходів шляхом відображення щодня (за підсумками робочого дня) отриманих доходів, а єдинники III гр.(платники ПДВ) вестимуть Книги обліку доходів та витрат, що зареєстровані в органах ДПС за місцем обліку.

Якими є терміни зберігання Книги обліку, з огляду на те, що впроваджується облік діяльності у будь-якій формі: в паперовому (або в електронному) вигляді.

Як відомо, Книги обліку, які ведуть ФОПи, у платників зберігаються протягом 1095 днів після закінчення звітного періоду, в якому здійснено кінцевій запис. Таким чином, ФОПи, які не вестимуть Книгу з 1 січня 2021 у зв'язку з впровадженням ведення обліку доходу в будь-якій формі, мають її зберігати ще протягом 1095 днів.

Якими ж документами підтверджується та проводиться облік доходів, витрат та показників, згідно з якими здійснюється підрахунок бази (об’єкту) оподаткування (та/або податкових зобов’язань) та який термін визначено для їх зберігання?

Перелік документів, на підставі яких обліковуються доходи, витрати та показники щодо підрахунку бази (об’єкту) оподаткування (та/або податкових зобов’язань) передбачений пунктом 44.1 ст.44 ПКУ. Отже, відповідно до зазначеного пункту, платники мають обов’язок проводити облік доходів, витрат та показників, які пов'язані із підрахунком бази (об’єкту) оподаткування (та/або податкових зобов’язань), на підставі таких документів:  первинних,  регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, документів, що відповідають обрахунку та сплаті податків (зборів), збереження та ведення яких визначено законодавством. Такі документи (первинні) зберігаються не менше 1095 днів з дня подання звітності (податкової), для підготовки якої беруться дані в зазначені документи.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group