Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Виплата допомоги по частковому безробіттю для ФОПів та найманих працівників, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

7 травня 2022 року набрав чинність прийнятий 21.04.2022 р. Закон № 2220-IX, яким внесено змінидо кількох законів України у сферах зайнятості населення і  загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (закони «Прозагальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

У цій публікації розглянемо зміни, що стосуються уточнення особливостей виплати допомоги по частковому безробіттю, які діють, у тому числі, під час воєнного стану (зміни до ст.47 Закону про зайнятість населення).

Зокрема, згідно із вказаними змінами:

1) доповнено визначення терміну «Допомога по частковому безробіттю». Цей вид допомоги надається застрахованим особам, до яких відносяться наймані працівники та ФОПи при втраті ними зарплати/доходу, зумовленого зупиненням/скороченням виробництва продукції/виконання робіт (надання послуг), у тому числі, яке виникло під час дії воєнного стану.

Обов’язковою умовою при цьому є сплата за вказаних працівників та ФОПів ЄСВ за останні 6 місяців до настання такого зупинення/скорочення виробництва продукції/виконання робіт (надання послуг). Якщо в останні 6 місяців роботодавець/ФОП були звільненні від сплати ЄСВ, то враховуються 6 місяців, що їм передували.

Тобто, право на отримання допомоги у застрахованих осіб виникає лише за умови сплати щодо них ЄСВ протягом вказаного періоду.

Отже, зі змісту вказаної норми Закону можна зробити висновок, що до такого періоду під час дії воєнного стану не враховуватиметься, як період перебування працівника у відпустці без збереження зарплати, так і період призупинення трудового договору з працівником, під час якого здійснювалося нарахування ЄСВ, але була відсутня його сплата. За таких обставин, для врахування прийматимуся попередні 6 місяців, за які здійснювалось нарахування і сплата ЄСВ.

Така допомога надається територіальним органом зайнятості населення за заявою роботодавця (керівника юридичної особи/ФОПа) та виплачується найманим працівникам та ФОПу, якщо він є застрахованою особою;

2) конкретизовано випадки при яких така допомога не надається:

–  працівникам державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств (установ/організацій) ними створеними, які повністю фінансуються з державного/місцевого бюджету;

–  зупинення/скорочення виробництва продукції/виконання робіт (надання послуг) мають сезонний характер або їх виникнення зумовлено організаційно-виробничими причинами;

–  відмови працівника від працевлаштування/тимчасового переведення в роботодавця на підходящу роботу з повним робочим днем/тижнем; виконання працівником роботи в роботодавця за сумісництвом; проходження працівником альтернативної (невійськової) служби;

– протягом останніх 6-ти місяців, що передують місяцю, в якому відбулося зупинення /скорочення виробництва продукції/виконання робіт (надання послуг), в роботодавця/ ФОПа була наявна заборгованість із виплати зарплати/сплати ЄСВ/страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

–            роботодавець/ФОП перебувають у стані припинення/відносно них порушено справу про банкрутство, розпочато процедуру санації або визнано банкрутом.

3) передбачено випадки, коли виплачена застрахованим особам (найманим працівникам та ФОПам) допомога підлягає поверненню роботодавцями/ФОПами до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

4) встановлено, що фінансування виплат на допомогу, яка виплачується застрахованим особам здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та за рахунок коштів, отриманих з інших джерел надходжень, що не заборонені законодавством;

5) передбачено визначення та затвердження Кабміном Порядку надання та виплати допомоги по частковому безробіттю.

Таким чином, Законом № 2220-IX закріплено лише право на отримання допомоги по частковому безробіттю найманими працівниками та ФОПами, а визначення порядку її  надання та виплати, в якому визначатимуться строки, розмір і критерії надання цієї допомоги, а також порядок повернення коштів такої допомоги до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття покладено саме на Уряд.

Слід зазначити, що наразі на офіційному веб сайті Державної служби зайнятості жодних коментарів чи роз’яснень з питань застосування цього Закону не розміщено, а наявна лише інформація щодо порядку отримання допомоги по частковому безробіттю, який діяв до внесення змін Законом № 2220-IX.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group