Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Висновки судів щодо наслідків втрати платником документів. На що слід звернути увагу! – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

У наших публікаціях вже неодноразово висвітлювалася тематика щодо висновків судів про вжиття дій підприємством у разі втрати ним документів та необхідності повідомлення податкового органу про причини такої втрати документів, а також настання відповідних наслідків для платника.

Нагадаємо нормами ПК України передбачено, що у випадках втрати (пошкодження чи дострокового знищення) документів для платника виникає обов’язок у письмовій формі повідомити податковий орган за місцем свого обліку протягом встановленого 5-ти денного строку з моменту виникнення такого випадку і надати відповідні підтверджуючі документи в залежності від події, що мала місце.

Окрім цього, на платника покладається також обов’язок щодо відновлення втрачених документів протягом 3-х місячного строку (90 календарних днів) від дня надання до податкового органу відповідного письмового повідомлення.

Для податкового органу при отриманні повідомлення платника про причини втрати документів і відсутності можливості проведення перевірки, пов’язаної із цією подією теж настає обов’язок щодо перенесення термінів перевірки до дати, коли платником буде відновлено втрачені документи і надано їх останнім до перевірки (строк перенесення термінів перевірки не може перевищувати 120 календарних днів).

Вказана норма ПК України, зокрема закріплює наявність одночасного застосування підстав для перенесення термінів перевірки: надання платником своєчасного письмового повідомлення про втрату документів з підтверджуючими документами і пов’язаної із цим відсутності можливості проведення податковим органом у цього платника перевірки.

В даній публікації пропонуємо зосередити увагу на висновках КАС ВС у справах за № 420/6598/20(постанова від 17.08.2021 р.) та за № 640/15297/19 (постанова від 13.05.2021 р.), в яких містяться висновки щодо конкретизації застосування норми ПК України про перенесення термінів перевірки у разі втрати платником документів та подальшого настання наслідків для нього.

Касаційний суд під час розгляду справ відповідної категорії, в яких оскаржуються рішення податкового органу, не зважаючи на направлення платником повідомлення про втрату документів, зробив висновок, що підставою для перенесення термінів перевірки податковим органом є не повідомлення про втрату документів, а саме – відсутність можливості проведення перевірки без втрачених документів платника.

У справі за № 640/15297/19 Касаційний суд звернув увагу, що під час судового розгляду платник не позбавлений можливості подати до суду відновленні документи і довести, що відомості, які вказані у втрачених документах впливали на виявлені під час перевірки обставини перевірки і базу оподаткування, що позбавляло можливості податковий орган провести перевірку за їх відсутності.

Водночас, в постанові КАС ВС (постанова у справі за № 420/6598/20 від 17.08.2021 р.) зазначено, що платник у письмовому повідомленні повинен вказати чіткий перелік документів, що ним втрачені і відповідно, які можуть бути відновлені, а податковий орган має визначитись щодо можливості/неможливості проведення перевірки за відсутності таких документів, і при відсутності можливості провести перевірку – перенести її терміни.

З огляду на вищевказані висновки Касаційного суду, рекомендуємо платникам у разі настання обставин, пов’язаних із втратою документів, що стосуються їх здійснюваної господарської діяльності, у повідомленні про втрату документів надавати їх конкретний перелік та можливий вплив на об’єкт оподаткування і результати проведення перевірки за відсутності таких документів, а у разі проведення перевірки та складання відповідного акту, звертати увагу на відображення податковим органом в цьому акті зазначення обставин щодо можливості/неможливості проведення перевірки за відсутності втрачених документів платника, що може в подальшому бути підставою оскарження прийнятих рішень згідно висновків акту перевірки.