Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Висновки судів щодо підстав для перенесення перевірки, пов’язаних із втратою документів платником, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Первинні документи платників є предметом аналізу перевірки для податкових органів під час її проведення, оскільки вони підтверджують факти проведення господарських операцій і на підставі їх вартісних показників визначається об’єкт оподаткування.

У наших публікаціях тематика щодо наслідків втрати документів для платника є досить поширеною.

Причини втрати первинних документів платників можуть бути різними, однак у цій публікації зосередимося на з’ясуванні впливу факту втрати первинних документів платника на перенесення термінів перевірки податковим органом до моменту відновлення таких документів.

Норми ПК України покладають на платника обов’язки щодо повідомлення у встановлений строк про втрату документів із наданням документів, що підтверджують цей факт та щодо їх поновлення протягом певного строку.

Водночас важливим моментом, який визначається нормами ПК України є те, що підставою для перенесення документів є неможливість проведення перевірки податковим органом.

Пропонуємо для розгляду висновки судів у справі № 640/15297/19, в якій  оскаржувалися ППР внаслідок проведення перевірки податковим органом незважаючи на своєчасне повідомлення платником про втрату первинних документів.

Згідно з рішенням суду І інстанції позовні вимоги платника були задоволенні в повному обсязі. Воно обґрунтовано тим, що податковий орган, відмовляючи у перенесенні термінів проведення перевірки за наявності повідомлення платника про втрату документів позбавив підприємство права відтворити заново документи, яке передбачене нормами ПК України.

Однак, апеляційний суд таке рішення суду І інстанції скасував зауваживши, що законодавцем чітко передбачені причини для перенесення перевірки податковим органом, а саме винятково у випадку, якщо за даних обставин відсутня достатня кількість документів і у зв’язку із цим провести перевірки неможливо. При цьому апеляційний суд прийшов до висновку, у даній справі у податкового органу була можливість здійснити відповідний засіб контролю, адже йому були надані належним чином завірені копії первинних документів платника по взаємовідносинах з її контрагентом-покупцем, апеляційним судом було враховано наявність первинних документів та пояснень, наданих контрагентом особи і під час аналізу яких було виявлено те, що вони є достатніми для проведення та завершення перевірки.

ВС позицію апеляційного суду підтримав, вказавши у своїй постанові на наступне: факт втрати відповідної документації не може бути безсумнівною причиною для того, щоб було прийнято рішення про відкладання строків здійснення перевірки. Неодмінною та безумовною  підставою для відкладання строків проведення відповідного засобу контролю, беручи до уваги положення пункту 44.5 статті 44 ПКУ, є саме неможливість проведення перевірки у випадку наявності обставин, які підтверджують відсутність важливих та необхідних документів, які можуть істотно вплинути на підсумкові висновки перевірки та їх втрату платником.  Обставини можливості/відсутності можливості здійснення податковим органом перевірки без відповідних документів, як передумова перенесення строків проведення засобу контролю, входить до предмету доказування для цілей розгляду цієї категорії справ.

Тобто, якщо наявна достатня сукупність документів, які дозволяють проводити перевірку, то її проведення є допустимим, однак, якщо певні документи є важливими і при цьому вони відсутні та їх наявність чи відсутність може суттєво вплинути на кінцеві результати перевірки, то її проведення без наявності відповідної необхідної документації не допускається, і здійснення відповідного засобу контролю має бути перенесено.

Однак вважаємо за необхідне зауважити, що на нашу думку, якщо первинні або інші документи платника охоплюють період його перевірки і пов’язані із визначенням об’єкта оподаткування певними податками, то факт визначення можливості проведення перевірки за відсутності деяких документів платника є досить суб’єктивним, оскільки без дослідження та співставлення усіх документів платника неможливо у повній мірі перевірити правильність визначення ним грошових зобов’язань.

З огляду на вищезазначене, рекомендуємо при направленні повідомлення до податкового органу про втрату документів наводити також аргументацію щодо необхідності дослідження цих документів разом із іншими документами під час проведення перевірки та їх значення при визначенні об’єкта оподаткування, а в подальшому оскаржувати ППР в судовому порядку з обґрунтуванням безпідставного проведення перевірки незважаючи на зазначення платником у повідомленні про необхідність дослідження саме під час перевірки вказаних документів, які були втрачені та потребували відновлення.