Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Впровадження технологічного підходу «Індустрія 4.0», – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

Урядом нашої країні затверджено відповідну Постанову від 21 липня 2021 р. за № 750 «Щодо сприяння впровадженню технологічного підходу «Індустрія 4.0» в Україні» (далі по тексту Постанова №750), на підставі якої погоджено пропозицію Мінекономіки стосовно впровадження технологічного підходу «Індустрія 4.0» та затверджено «Положення про впровадження технологічного підходу «Індустрія 4.0» (далі по тексту-Положення, Індустрія 4.0).

Основним завданням Індустрії 4.0 діяльність не менш ніж 3 центрів  (за сприяння Мінекономіки, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрації), на утворення яких відведено термін в чотири місяці, починаючи з дня введення в дію Постанови №750. Сприяння утворенню таких центрів покладено на Раду міністрів АР Крим, обласну, Київську та Севастопольську міську державну адміністрацію, що покладено початок забезпеченню соціального та економічного розвитку відповідних регіонів шляхом розгляду питання про фінансування проектів втілення в життя Індустрії 4.0 через відповідні цільові фонди.

Так, відповідно до затвердженого Положення, впровадження Індустрії 4.0 покликане на передбачення комплексної цифровізації та автоматизації процесів виробництва та керування в реальних секторах економіки.

Центри впровадження Індустрії 4.0 (далі по тексту-центри) та суб’єкт господарювання, що знаходиться у сфері корування Мінекономіки забезпечують запровадження Індустрії 4.0, яка покликана для впровадження цифрових, бізнес-інновацій в нашій країні (далі по тексту – інноваційний хаб).

Які ж завдання покладено на інноваційний хаб?

Це надання державної підтримки запровадження інновацій в реальні сектори економіки шляхом координації та здійснення відповідних заходів; консультаційні послуги з метою впровадження інновацій в реальних секторах економіки, конкурсні відбори проектів запровадження інновацій в реальних секторах економіки з метою надання держпідтримки.

На базі чого утворюються відповідні центри?

Базою для утворення відповідних центрів є: заклади вищої освіти, наукові установи, наукові та індустріальні парки. Центри утворюються з науковою радою (на громадських засадах)у вигляді юридичної особи або відокремленого структурного підрозділу в залежності обраної від бази до такого утворення.

Які ж основні завдання центру?

Це запровадження: популяризації Індустрії 4.0 в реальних секторах економіки, розвиток взаємодії між інноваторами (підприємства, установи, організації), розвитку взаємодії між інноваторами (підприємствами, установами, організаціями), узгодження дій інноваторів, які потенційно будуть розробниками інновацій в галузі високих технологій у сфері виробництва та навчального процесу спеціалісті; доступу інноваторів до напрацьованого міжнародного досвіду та знань відповідних цифрових інноваційних хабів, а також комерціалізація результатів інноваційної діяльності, популяризація та визначення стандартизації як пріоритет технічної політики господарюючих суб’єктів, консультування стосовно проектів запровадження Індустрії 4.0 (з врахуванням смарт-спеціалізації відповідних регіонів), налагодження співпраці суб’єктів інноваційної, дослідницької інфраструктури, міжнародних фондів, організацій з центрами для надходження інвестицій та надання міжнародної техдопомоги.

Діяльність центру будуть оцінюватись за щорічними показниками ефективності, такими як: загальною кількістю проектів, що втілені в життя; кількості ініційованих проектів (з дослідницькою та/або комерційною складовою) та втілюються в життя, кількості учасників; кількості заходів (вебінарів, семінарів, конференцій) за відповідною тематикою, кількості учасників; кількості патентних заявок (отриманих патентів); кількості триваючих програм освіти/тренінгів, кількості учасників; кількості публікацій (доповіді, статті, огляди, таке інше).

Ключовими функціями центру визначено:

об’єднання та взаємодію підприємств-інноваторів; просвітницьку діяльність, надання послуг освіти та консультацій; узгодження розвитку інноваторів та їх спільних дій; проведення своєї діяльності у сфері дослідів;залучення інвестицій; формування плану цифрових трансформацій економіки, інноваційних інфраструктур на рівні регіонів; розроблення розвитку стратегії регіонів; взаємодія з інвесторами, мережею цифрових інноваційних хабів; розробка пропозицій стосовно вдосконалення законодавства для позбавлення перешкод, що заважають втіленню передових рішень у сфері технологій.

Запровадження інновацій буде здійснюватись шляхом фінансування відповідних заходів з наступних джерел: коштів центрів, цільового фінансування, передбаченого в державному/місцевому бюджетах та інших джерел, які не заборонено законодавством.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group