Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Внесено зміни до Порядку, яким регулюється звільнення від ПДВ операцій з постачання на територію нашої країни товарів і послуг, які передбачені для власних потреб іноземних відомств, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

У другій половині жовтня 2021 року, а саме 20.10.2021 Кабміном прийнята Постанова за №1084 (далі по тексту – Постанова №1084) «Про внесення змін до Порядку звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними», відповідно до якої внесено зміни до відповідного Порядку, який затверджено Постановою Кабміну від 27.12.2010 №1240.

1.        Ключові зміни (тезово), внесені Постановою №1084 полягають в наступному.

В п.1:  абз. 1 викладено за такою редакцією: Цим Порядком визначено процедура по звільненню від оподаткування ПДВ таких операцій: поставка та проведення імпорту товарів та послуг, поставка товарів або послуг на території нашої країни, які визнані гуманітарною допомогою, що передбачені:»;

Доповнено п.п. 3 з наступним змістом:

з метою надання гуманітарної допомоги на митній території нашої країни таких відомств: дипломатичні представництва, консульські установи держав, що є іноземними, представництва організацій (міжнародних) на території нашої країни відповідно до ЗУ «Про гуманітарну допомогу».

2. Абз. 1 п.3 викладено за такою редакцією:

Звільнення від оплати ПДВ таких відомств, як дипломатичні представництва, консульські установи, особи з переліку дипперсоналу місій, що належать до дипломатичних та членів сімей відбувається згідно з принципом взаємності, який стосується держави (кожної та окремої) та/або згідно з міжнародними договорами нашої країни.

3.   В п.6:

Абз. 4 викладено за такою редакцією:

податковими накладними, платіжними документами та документами, що підтверджують здійснення факту придбання товарів або послуг (рахунок-фактура, накладна тощо), або документами, визначеними п.п. «а» п.201.11 ст.201 ПКУ, – у випадку купівлі товарів або послуг за рахунком, що є безготівковим.

Доповнено відповідний пункт після абз.4 новим абзацом за наступним змістом:

Копіями рішення Мінсоцполітики про товари або послуги,  що визнаються гуманітарною допомогою (у випадку звернення щодо звільнення від оподаткування ПДВ товарів або послуг на території нашої країни, які  передбачені для гуманітарної допомоги), при цьому абз.5 стає абз.6.

4. В п.8 абревіатура «Держмитслужба» замінює абревіатуру «ДФС» (у відповідності до відмінку).

5. Абз.1 п.9 доповнено: та/або згідно з міжнародними договорами нашої країни, після слів: виходячи з принципу взаємності.

6. Доповнено п. 9-1  за наступним змістом:

З метою звільнення від оподаткування ПДВ таких операцій, як реалізація товарів або послуг на території нашої країни, які передбачені для допомоги (гуманітарної), наданої на території нашої країни відомствами (дипломатичні представництва, консульські установи інших держав, представництва організацій (міжнародних) в нашій країні) відповідно до ЗУ «Про гуманітарну допомогу», Міністерством соцполітики щомісячно до 20 числа місяця, що йде за місяцем, протягом якого відбулось прийняття рішення щодо визначення товарів або послуг, які реалізовані на території нашої країни, у якості гуманітарної допомоги, проводить дії з надсилання до органу ДПС повідомлення, в якому зазначається інформація про надання з боку донорів-дипломатичних представництв, консульських установ інших держав, представництв організацій (міжнародних) на території нашої країни  переліку товарів або послуг, що визнані допомогою (гуманітарною), відповідно до дод.4;

7. В п.12:

Абз. 3 замінено абзацами за таким змістом:

Дод. 2 до заяви надається у випадку наданні допомоги (гуманітарної) з обов’язковим долученням копій документів (наданих/отриманих до/від Міністерства соцполітики), а саме: письмової пропозиції донора щодо надання допомоги (гуманітарної), документів з вичерпним переліком товарів або послуг, що надаються з метою визначення їх допомогою (гуманітарною), рішень про визначення допомоги як гуманітарної (такі копії засвідчуються особою, яка є уповноваженою, дипмісії).

У випадку, якщо до заяви долучаються документи, на підставі яких підтверджується факт купівлі особами з переліку дипперсоналу, а також особами з числа їх сімей, товарів або послуг у періоді, який є попереднім до дати видачі МЗС документа, що засвідчує їх акредитацію в нашій країні, ДПС надсилається запит до МЗС, яким надається інформація про дати призначення осіб з переліку дипперсоналу (який пройшов акредитацію в нашій країні), на посади (займані), та дату, якою про цей факт повідомлено МЗС, а також стосовно дотримання принципів взаємності щодо кожної окремо взятої держави.

При цьому зазначено, що абз.4 і 5 потрібно вважати абз. 6 і 7, відповідно.

Абревіатури «ДФС» замінено абревіатурами «ДПС» в тексті Порядку та, відповідно, у додатках.

Також у Додатку Постанови №1084 викладено Додатки 1-4, які додаються до Порядку.

Зокрема, оновлення стосується таких додатків:

Додаток 1  до Порядку «ЗАЯВА…», структура розширена реченням: у т.ч. за операціями з придбання товарів або послуг, які передбачені для допомоги (гуманітарної); абревіатура «ДФС» замінена на абревіатуру «ДПС»;

Додаток 1 до ЗАЯВИ (в попередній редакції Додаток до ЗАЯВИ) «РЕЄСТР поданих документів…», у кол. 4 спрощено перелік та зазначено: номер документа (з посиланням на п.6 Порядку); абревіатура «ДФС» замінена на абревіатуру «ДПС»;

Додаток 2 до ЗАЯВИ «РЕЄСТР поданих документів … за товари або послуги, які визнані допомогою (гуманітарною)» (в попередній редакції відсутній), розкриває інформацію про постачальників, реквізити документів, загальні суми та суми ПДВ по товарам або послугам, що визнані допомогою (гуманітарною);

Додаток 2 до Порядку «ЖУРНАЛ…», абревіатура «ДФС» замінена на абревіатуру «ДПС»;

Додаток 3 до Порядку «ПОВІДОМЛЕННЯ…», зменшено подання інформації на одну колонку, яка розкриває дані «Про наявну додаткову інформацію про міжнародний договір України з метою забезпечення виконання ДФС Порядку…»,

а також Порядок доповнено новим додатком під номером 4, а саме:

Додаток 4 до Порядку «ПОВІДОМЛЕННЯ…», де передбачено зазначення інформації про надання донорами-іноземними відомствами товарів або послуг, які визнані допомогою (гуманітарною), а саме наступні дані про наявність: порядкового номера, найменування (донора), найменування, місцезнаходження отримувача гумдопомоги, номер згідно Єдиного  реєстру отримувачів гумдопомоги, переліку товарів або послуг, ваги (в кг), документів для визнання гумдопомогою (вантажі, кошти /зокрема в іноземній валюті/, виконані роботи, надані послуги).

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group