Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Внесено зміни до Порядку ведення ЄРПН, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

На підставі Постанови №378 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних», яку прийнято Урядом 21.04.2021, внесено зміни до  Порядку ведення ЄРПН (далі по тексту-Порядок), затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2010 р. № 1246(далі по тексту – №1246), які почали діяти з 23.04.2021.

         На підставі Постанови №378 внесено зміни до Порядку (Постанова №1246), що стосуються викладення у новій редакції наступних пунктів (ключові тези) :

–               п.3: частина першого речення замінена на «з 8 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин», замість старої редакції «з 8-ї до 20-ї години»;

частина третього речення замінена на «граничні терміни реєстрації ПН та/або РК», замість старої редакції  «15 число або останній день місяця»;

–               п.10: ВРеєстр приймається ПН та/або РК оформлені в електронному вигляді (згідно форми), на які накладається:

кваліфікований електронний підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або особи, яка займає керуючу посаду (якщо у продавця (постачальника) відсутня посада бухгалтера) та кваліфікований електронна печатка (у випадку наявності) продавця (постачальника) – юридичної особи;

кваліфікований електронний підпис продавця (постачальника)-ФОП;

До реєстру приймається РК (що має бути зареєстрованим покупцем (отримувачем)), якщо на нього накладений кваліфікований електронний підпис продавця (постачальника) та покупця (отримувача) згідно з абз. 1-3 вказаного пункту.

Право підпису ПН та/або РК делегується іншій посадовій особі шляхом повідомлення про вказану особу контролюючий орган, в якому обліковується платник за основним місцем згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, який затверджений у встановленому порядку. До такого повідомлення додається інформація про кваліфікований сертифікат відкритого ключа вказаної особи. При цьому, за неосновним місцем обліку повідомлення подається платниками у разі зміни місцезнаходження, тобто факт сплати податків і зборів після реєстрації для яких продовжується до завершення поточного бюджетного періоду за місцем, яке визначено за попередньою реєстрацією.

–               п.11 та п.12 перше речення  та слова абз.3 відповідно замінено на «кваліфікованого електронного підпису» замість старої редакції «електронного цифрового підпису»;

–               п.20: Відомості в Реєстр вносяться, з огляду на набрання законної сили рішення судового органу з додержанням норм Порядку. До ПН та/або РК норми абз.10 п.12 Порядку не застосовуються у випадку, коли їх реєстрація зупинена у встановленому порядку.

Дата занесення даних в Реєстр – день, вказаний у рішенні судового органу або день, в який таке рішення набрало законної сили;

–               п.20: Платником надсилається запит до контролюючого органу з використанням засобів систем (інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної) з проведенням накладення кваліфікованого електронного підпису згідно норм, передбачених в абз. 1-3 п.10 Порядку.

В тексті Порядку замінено словами «Про електронні довірчі послуги», «ДПС», замість формулювання слів у старій редакції «Про електронний цифровий підпис», «ДФС» відповідно.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор IDLegalGroup