Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Увага, новий звіт! Подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній до 01.10.2021 року. Нюанси щодо постійних представництв, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

В рамках всесвітньої боротьби з «відмиванням доходів» та приховуванням прибутків ОЕСР (Організацією економічного співробітництва та розвитку) та G20 («Великою двадцяткою» – групою міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік) був розроблений План дій BEPS,який спрямований на протидію практиці розмивання оподатковуваної бази та виведенню та приховуванню прибутку.

Законом №466-IX (опублікований 23.05.2020) радикально також змінено правила звітування щодо трансфертного ціноутворення українського бізнесу.

На виконання п.13. Плану дій BEPS щодо перегляду підходів до звітів щодо трансфертного ціноутворення та реалізації прийнятих Україною міжнародно-правових зобов'язань,оновленим пунктом 39.4 статті 39 ПКУ запроваджено трирівневу модель звітності з трансфертного ціноутворення, яка передбачає складання:

1.     Документації з ТЦУ (трансферного ціноутворення) українським платником податків (LocalFile);

2.     Глобальної документації з ТЦУ (MasterFile), яка має бути подана на запит контролюючого органу не пізніше 90 днів з дня отримання запиту та подається якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, який передує звітному, дорівнює або перевищує 50 млн. Євро;

3.     Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній(Country-by-Country Report), який подається, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, що передує звітному, перевищує 750 млн. Євро на рік, та є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією).

Для інформування податкового органу щодо обсягу доходу міжнародної групи компаній (МГК), ідентифікації материнської компанії та фіксування факту складання (чи відсутності такого обов’язку) Звіту у розрізі країн, усі платники податків, які здійснюють контрольовані операції також зобов’язані подавати до контролюючого органу повідомлення щодо участі у міжнародній групі компаній. Повідомлення подається в електронному вигляді. Строк подачі такого повідомлення до 1 жовтня поточного року за попередній (вперше буде подаватися за 2020 звітний рік до1 жовтня 2021 року). Форма такого Повідомлення та порядок його заповнення були затверджені Міністерством фінансів України Наказом від 31.12.2020 року №839 та вже зазнали змін.

А з урахуванням численних запитань щодо нюансів заповнення такого повідомлення Мінфін видав також Наказ 20.08.2021 року №479 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній».

Зазначеним Наказом було роз’яснено основні правила трансфертного ціноутворення для міжнародної групи компаній, відповідно до Настанов ОЕСР та ПКУ. Також було надано відповіді на актуальні питання які регулюють заповнення та подання Повідомлення про МГК.

Зокрема, платники податків мають враховувати такі основні вимоги:

  • Повідомлення про участь у МГК подають усі платник податків, які за звітний 2020 рік подають Звіт про КО, незалежно від наявності чи відсутності МГК, куди входить платник податків;
  • Обсяг консолідованого доходу МГК визначається згідно консолідованої фінансової звітності материнської компанії групи,складеної за МСФЗ. При цьому за основу не може братись комбінована фінансова звітність декількох компаній;
  • Повідомлення про участь в МГК подають також і нерезиденти, які ведуть господарську діяльність в Україні через постійні представництва.

Нагадаємо, що за чинним податковим законодавством нерезиденти, які ведуть господарську діяльність в Україні, на поточний момент вже мають перебувати на обліку в податкових органах як платники податку на прибуток (а постійні представництва нерезидентів виключені з переліку платників податку на прибуток). Відповідно, вони можуть отримати усі інструменти для подачі такого повідомлення (КЕП відповідальної особи, доступ до електронного кабінету тощо). Зауважимо, що в одній з недавніх ІПК (від 07.09.2021 р. N 3367/ІПК/99-00-21-02-02-06) податковий орган повідомив, що оскільки нерезидент є платником податку на прибуток підприємств, а постійне представництво втратило статус платника цього податку, то такий нерезидент зобов’язаний подавати Звіт про контрольовані операції щодо контрольованих операцій свого постійного представництва з моменту його реєстрації платником податку на прибуток підприємств (у разі здійснення операцій, які підпадають під визначення контрольованих), тобто за податковий (звітний) період – 2020 рік, а також повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Вперше повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подається за податковий (звітний) період – 2020 рік.

 

І, наостанок, варто зауважити про відповідальність. За неподання повідомлення про участь у МГК або надання у ньому недостовірної інформації передбачено нарахування штрафу у 50-кратному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня податкового (звітного) року. Для 2020 звітного року це складатиме 105 100 грн.