Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

До уваги платників (юридичних та фізичних осіб): ДПС проведе оновлення порядку формування плану документальних перевірок, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

ДПС України розроблено проект змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податку, який буде затверджено на підставі відповідного Наказу Мінфіну.

Так, вищевказаним Порядком, запропоновано оновлення критеріїв ризиковості від проведення господарської діяльності платників податків, що стосується юридичних та фізичних осіб, а саме:

–       Відбір платників податку за критеріями, що стосується юросіб,-

1.     Критерій ризику (розбіжності у платника згідно з системою автоматизованого співставлення ПЗ та ПК в розрізі контрагентів (завищення ПК) в розмірі понад один млн. грн., або понад п’ять процентів від загального обсягу ПК (але не менше, ніж 100 тис. грн)) у випадку відсутності інформаційних джерел для розрахунків ризику виключається з відповідного переліку критеріїв, за якими відбираються платники – юрособи з високим ступенем ризиків та з представництв, що є постійними, а також представництв нерезидентів;

2.     В критеріях відбору, що відповідають високому ступеню (інші видатки перевищують тридцять відсотків всіх видатків операційної діяльності) словосполучення (інші видатки) замінити словами: інші операційні видатки.

3.     Критерій (декларування експортної та/або імпортної операції без факту проведення вказаних операцій) перенесено з високого до середнього ступеню.

4.     Критерій, за яким відбирається високий ступень (збільшення зобов’язання та забезпечення в розмірі більше ніж десять млн. грн /що є довгостроковими/ або присутнє перевищення на 30 процентів загального обсягу поставок) змінено на: (розмір зобов’язання та забезпечення в розмірі більше ніж десять млн. грн /що є довгостроковими/ або перевищення тридцяти процентів загального обсягу поставок).

5.     Змінено редакцію ризику, яким встановлюється середній ступінь в частині граничних сум (розбіжності між обсягом зазначених у податковій декларації з ПДВ ПЗ та ПК з ПДВ та обсягом ПЗ та ПК з ПДВ за інформацією ЄРПН на п’ять та більше процентів) на наступну: (розбіжності у платників податків між даними податкових декларацій з ПДВ та ЄРПН в розмірі, що складає більше одного млн. грн. або понад п’ять процентів від загального обсягу ПК, але не менше за сто тис. грн.).

6.     Критерій (присутність негативного рішення комісії ДПС в системі автоматизованого моніторингу відповідності ПН до критерії оцінки ступеню ризику, які достатні для зупинки реєстрації ПН протягом 3 періодів, що є звітними) виключено з критеріїв ризику середнього ступеня у зв’язку з тим, що зупинення ПН/РК, а також наявність факту відмови комісією органу ДПС в реєстрації ПН/РК станом на теперішній час не вважається ризиком.

7.     Уточнено критерій ризику середнього ступеню (дані звітності РРО не відповідають обсягам реалізації, які зазначені в деклараціях з ПДВ), а саме: (розбіжності між зазначеною сумою обсягів реалізації в деклараціях з ПДВ та розміром розрахункових операцій, які проведені за допомогою РРО та/або ПРРО, в обсягах, більше ніж тридцять відсотків).

8.     Відбір середнього ступеню ризику доповнено новими критеріями: (зазначення в деклараціях експортної та/або імпортної операції без факту проведення вказаних операцій; проведення сплати податку на прибуток за визначений рік в обсягах, які менші, ніж півтора проценти від обсягів ПДВ, який відшкодований з бюджету, в сумі, що складає понад десять млн. грн. протягом календарного року.

 

–       Відбір платників податку за критеріями, що стосується фізосіб,-

1.     Щодо відбору високого ступеню ризику уточнюється критерій: (сума інших витрат, в т.ч. які складаються з вартості виконаних робіт (послуг, що надані), або розмір розрахованої амортизації ОЗ складає тридцять та більше ніж тридцять процентів зазначеної в податковій звітності вартості витрат (що документально підтверджені) та пов’язані з веденням господарської діяльності платника) даними про розмір розрахованої амортизації ОЗ.

2.     Щодо високого ступеню ризику введено новий критерій: (обсяги придбання, без ПДВ, відображені у податковій декларації з ПДВ, складає сімдесят п’ять або більше процентів обсягів придбання, без ПДВ, що відображені у податкових деклараціях з ПДВ). Запровадження вказаного критерію дозволить дослідити реалізований товар платниками, питання його походження, під час проведення перевірки платників.

3.     Щодо високого ступеню ризику введено новий критерій: (долучення до складу видатків в податковій декларації про майновий стан і доходи суми амортвідрахування у разі відсутності даних стосовно об’єктів оподаткування, що знаходяться у власності), у зв’язку з тим, що неподання платником даних про наявність об’єктів оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням з одночасним зазначенням в декларації амортвідрахувань з вартості таких об’єктів ймовірно може бути ризиком, яким ідентифікується оптимізація податкових зобов’язань.

4.     Середній ступень уточнюється критерієм наступного змісту: (перелік працівників по найму є меншою кількості РРО, які зареєстровані (окремо на господарюючу одиницю) або інших об’єктів оподаткування), в якому дані про транспортні засоби замінено на дані про інші об’єкти оподаткування, у зв’язку з тим, що по РРО  проводиться реєстрація згідно з об’єктами оподаткування платників, тобто є необхідність уточнювати критерій у порівнянні зі штатною чисельністю працівників вказаних об’єктів оподаткування.

5.     Середній ступінь доповнено новим критерієм: (зазначення розміру доходу більше ніж двісті двадцять розмірів зарплати (мінімальної), яка встановлена законом на перше січня звітного (податкового) року, у разі відсутності реєстрації РРО та/або ПРРО та даних стосовно рахунків у банку, які є відкритими.

Звертаємо Вашу увагу на те, що інформація стосовно плану-графіку документальних планових перевірок на 2022 рік буде сформована та оприлюднена на сайті ДПС України до 25.12.2021, як передбачають вимоги п.77.1 ст.77 Податкового кодексу України.

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group