Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Воєнний стан як форс-мажорна обставина, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

Із введенням в нашій країні воєнного стану практично в усіх сферах діяльність призупинилася.

Воєнний стан було введено указом Президента України за № 64/2022 від 24.02.2022 р. (далі – Указ № 64/2022) і затверджено Законом № 2102-IX на період з 24.02.2022 р. (о 05 год 30 хв) та строком дії – на 30 діб.

Не будемо зупинятися на визначенні терміну «воєнний стан», який визначено у Законі № 389-VIII, радше обговоримо наслідки його введення та протягом дії встановленого строку, зокрема у сфері оподаткування.

У суб’єктів господарювання цілком логічно постає питання, які існують обмеження та заборони щодо здійснення господарської діяльності та чи встановлюється звільнення від відповідальності у зв’язку із відсутністю можливості сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі), а також відповідні штрафні санкції та пені.

Вказаним Указом № 64/2022 передбачено, що тимчасово на період дії воєнного стану можуть обмежуватися права, закріплені Конституцією України, зокрема право на підприємницьку діяльність (ст.42) та право на працю (ст. 43).

Закон про ТПП, один з спеціальних законів, який містить перелік обставин, які відносяться до форс-мажорних (обставин непереборної сили), зокрема: загроза війни; збройний конфлікт; ворожі атаки; дії іноземного ворога; військові дії; оголошена та неоголошена війна; дії суспільного ворога; акти тероризму; диверсії тощо.

Цим законом також передбачено, що ТПП або її регіональні органи засвідчують настання відповідних обставин та видають сертифікат, що документально підтверджує настання та дію цих обставин.

Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ) є спеціальним законом, який регулює зобов’язальне право в Україні, зокрема визначає обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) як підставу для звільнення від відповідальності.

Так, норма ч.1 ст. 617 передбачає таке право для особи, у якої виникли відповідні обставини, у разі якщо вона зможе довести, що настання цих обставин призвело до порушення нею зобов’язань (їх невиконання або неналежне виконання).  

Дана норма ЦКУ є загальною та поширюється не лише договірні зобов’язання, а й на інші зобов’язання.

Нагадаємо, що згідно із ст. 11 ЦКУ права та обов’язки виникають не лише з договорів та правочинів, а також можуть зазначатися безпосередньо в актах законодавства

Крім того варто зазначити, що обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) на період їх дії зупиняють перебіг позовної давності (п.1 ч. 1 ст. 263 ЦКУ).

Однак, до норм Податкового кодексу України на даний час не внесено жодних змін, пов’язаних із запровадженням воєнного стану згідно Указу № 64/2022.

На офіційних ресурсах мережі Інтернет розміщено повідомлення, що «ТПП України засвідчила настання форс-мажорних обставин внаслідок військової агресії РФ проти України». Офіційне повідомлення та лист розміщені на веб сайті ТПП за посиланням https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022

ДПС України також на власному веб-порталі за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576193.html розмістила повідомлення від 01.03.2022 р., в якому проінформувала про наступне.

У відповідний період дії воєнного стану:

1) штрафні санкції і пеня, які на даний час відображаються інтегрованій картці платника за порушення норм податкового законодавства та зумовлено неможливістю їх сплати та інші санкції, внаслідок застосування яких виник податковий борг через агресію РФ визнаватимуться безнадійним боргом та підлягатимуть списанню;

2) не застосовуватимуться штрафні санкції за порушення законодавств стосовно здійснення без ліцензійної діяльності та не анульовуватимуться ліцензії, по яким не сплачено черговий платіж/або закінчився їх термін дії (у сферах діяльності виробництво спирту, оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах; виробництво, зберігання, оптова та роздрібна торгівля пальним), за умови отримання відповідного сертифіката ТПП України, що підтверджуватиме ці обставини.

3) банківські рахунки платників використовуватимуться незалежно від взяття їх на податковий облік.

Також на веб-поталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576284.html в повідомленні від 03.03.2022 р. зазначено, що в період дії воєнного стану до платників єдиного податку, у т.ч. ФОП, не будуть застосовуватися штрафні санкції у разі відсутності можливості своєчасної сплати податків та зборів до бюджету.

Крім того, за посиланням https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-ta-dps-rozroblyayut-mozhlivist-ne-zastosovuvati-do-platnikiv-podatkiv-finansovu-vidpovidalnist-za-nesvoyechasne-podannya-deklaracij-v-umovah-voyennogo-stanu на веб-порталі КМУ розміщено повідомлення, що Мінфіном спільно з ДПС розробляється можливість не застосовувати до платників податків відповідальність у разі несвоєчасного подання ними декларацій в  період дії воєнного стану.

Водночас, Верховна Рада 03 березня 2022 року прийняла в цілому законопроект № 7125 від 03.03.2022р., яким вносяться зміни до ПКУ та інших законодавчих актів з питань оподаткування, щодо зупинення строків виконання зобов’язань передбачених цим Кодексом, як для податкових органів, так і платників податків на період дії воєнного стану  (п. 69.9). А також встановлено строк у три місяці протягом якого платники податків і податкові органи повинні виконати обов’язки строк виконання яких настав під час дії воєнного стану (п. 69.1). За інформацією розміщеною на веб-порталі ВР вказаний законопроект прийнято в цілому та готується на підпис Президенту України.

Разом з тим, слід наголосити, що законопроектом не звільнено усіх платників податків від обов’язків передбачених податковим законодавством на період дії воєнного часу, а передбачено можливість застосування таких умов лише для тих платників, які саме не мають змоги виконати такі обов’язки в силу проведення військових дій.

Враховуючи викладене, платникам податків, які відповідно знаходяться в різних регіонах держави, доречно документально оформити неможливість виконання саме їхніх податкових обов’язків, з посиланням на офіційні документи (повідомлення) офіційних органів, офіційні джерела, які містять таку інформацію, а також роздрукувати загальний офіційний лист ТПП України, розміщений на офіційному веб-порталі, який посвідчує форс-мажорні обставини.

Крім того, сподіваємося, що після набрання чинності вищевказаним Законом компетентні органи:  Мінфін та ДПС нададуть відповідні роз’яснення щодо особливостей застосування прийнятих норм з метою їх правильного застосування платниками податків, на яких вони поширюються.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group