Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Все що треба знати про – Земельний податок, – Наталія Сухарева, аудитор ID Legal Group

1. Зобов’язання щодо сплати земельного податку для юридичних та фізичних осіб:

 

Земельний податок справляється з власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійних землекористувачів (п.п.14.1.72 ПКУ).

 

Власниками земельних ділянок є юридичні та фізичні особи (резиденти; нерезиденти), які набули право власності на землю в Україні. Окрім тоговласниками земельних ділянокє територіальні громади та держава стосовно земель комунальної та державної власності.

 

Об’єктом оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або у користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

Отже, відповідно до норми ПКУ, плата за землю є обов’язковим платежем, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

 

2. Термін сплати земельного податку та передбачена відповідальність у разіпорушення правил сплати для юридичних осіб:

 

Нормою п. 286.2 ПКУ визначено, що платники плати за землю,самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного рокута подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову деклараціюна поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

 

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік(п.285.1 ПКУ).

 

Нормою п. 287.3 ПКУ визначено,що податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками платником податку, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

У випадку несвоєчасної сплати земельного податку, до платника податку передбачена відповідальність у вигляді штрафу в таких розмірах:

-при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 5 % погашеної суми податкового боргу;

-при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу.

Звертаємо увагу, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внесено зміни до ПКУ (ЗУ №2120-ІХ) щодо порядку справляння плати за землю(підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ доповнено новими пунктами 69.14-69.15).

 

Відповідно до внесених змін, тимчасово з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено воєнний стан, не нараховується тане сплачуєтьсяземельний податок та орендна плата заземельні ділянки державної та комунальної власності за землі та паї, що розташовані на територіях:

на тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

ДПС пояснилащодо необхідності подачі платником податкууточнюючих податкових декларацій з плати за землю,у зв'язку ізвнесенням змін до ПКУ (ЗУ №2120-ІХ) щодо порядку справляння плати за землю.

ДПС звертає увагу, що у зв’язку з тим, що граничний термін подання податкової декларації з плати за землю на 2022 рік припав на 21 лютого 2022 року, то платникам плати за землю за відповідні Ділянки у межах визначених Територій слід, за можливості, подати уточнюючі податкові декларації після офіційного оприлюднення такого переліку.

Починаючі з березня 2022 року у деклараціях внести зміни щодо зменшення податкових зобов’язань, які були задекларовані до сплати у раніше поданих податкових деклараціях (внести змінити у розмірі «0»; підстави зменшення- код пільги- ЗУ№2120-ІХ).

Підпунктом 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, внесені до п.129.9 ПКУ, а отже за новою редакцію п.п.129.9.7 ПКУ, пеня не нараховується,а нарахована пеня підлягає анулюванню у випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану.

Таким чином, земельний податок у 2022 році не нараховується та не сплачуєтьсяз березня 2022 рокупо 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено воєнний стан, не застосовуються пеня та штрафи,для платників податку, у яких земельні ділянки, які є об’єктом оподаткування земельного податку, розташовані на нижче зазначених територіях, а саме:

на тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

-які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Разом з цим, відповідно до п. 102.9 ПКУ на період дії правового режиму воєнного,надзвичайного стану зупиняється перебіг строків, визначених Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

3. Термін сплати земельного податку та передбачена відповідальність у разі порушення правил сплати для фізичних осіб: 

Нормою п.286.5 ПКУ, визначено, що нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку контролюючим органом, до 1 липня поточного року (2022 року).

Податкове повідомлення-рішення про внесення податку надсилається із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

Нормою п.287.5 ПКУ, визначено,що фізичні особи сплачують земельний податок протягом 60 днівіз дня, коли їм вручили податкове повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

– при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 5 % погашеної суми податкового боргу;

– при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу.

Фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання, у разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове повідомлення-рішення у встановлені строки протягом 60 днівіз дня, коли їм вручили податкове повідомлення-рішення(п. 287.9 ПКУ).

Звертаємо увагу, що відповідно до внесених змін, тимчасово з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено воєнний стан, не нараховується тане сплачуєтьсяземельний податок заземельні ділянки за землі та паї, якірозташовані на територіях, а саме:

на тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, земельний податок у 2022 році не нараховується контролюючим органом та не сплачується фізичною особою з березня 2022 рокупо 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено воєнний стан, не застосовуються пеня та штрафи, для фізичної особи, у якоїземельні ділянки, які є об’єктом оподаткування земельного податку, розташовані на нижче зазначених територіях,а саме:

на тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

-які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Разом з цим, відповідно до п. 102.9 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану зупиняється перебіг строків, визначених Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.