Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Введено в дію низку Наказів Мінфіну, щодо регулювання порядку дій міжнародних платників податків, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

В другій половині березня 2021 року (починаючи з 19.03.2021 року) оприлюднені та вступили в діюНакази Мінфіну, а саме:№ 839 від 31.12.2020 «Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній» (далі – Наказ № 839), № 841 від 31.12.2020 «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Наказ №841), № 62 від 08.02.2021 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Наказ № 62), якими врегульовано, відповідно, питання, пов’язані з взаємовідносинами з міжнародними групами компаній, щодо звітності по контрольованим операціям та взаємовідносин нерезидентів з контролюючими органами.

Отже, проведемо стислий огляд вищевказаних Наказів.

– Наказом №839  передбачено: повідомлення щодо участі в міжнародних групах компаній надається (до 01.10 року, після звітного з дотриманням правил перенесення на наступний день (банківський операційний) у разі, якщо останній день є святковим або вихідним) платником податків, яким протягом звітного року проводили операції, що визначаються п.39.2 ст.39 ПКУ контрольованими, за електронною формою з використанням засобів електронного зв’язку, як цепередбачено ЗУ№ 851-IV від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами та доповненнями) та від 05.10.2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (зі змінами та доповненнями).

– Наказом № 841, згідно з яким форма Звіту про контрольовані операції та порядок складання (форма Звіту про контрольовані операції та порядок його складання затверджена наказом Мінфіну № 8 від 18.01.2016) приведені згідно з вимогами ПКУ стосовно: терміну «пов’язана особа» (для застосування утворення ціни під час трансфертних операцій), по яким пов’язаність осіб у відсотковому співвідношенні збільшено до 25 (раніше було 20), а також застосовано запровадження нової категорії пов’язаних осіб «створення без наявності статусу юрособи»; застосування наявного джерела інформації з метою одержання цін (котирувальних) товарів, що є сировинними, а також використання методів ТЦУ для КО з такими товарами; з метою документальної обґрунтованості на відповідність умовам проведення контрольованих операцій за принципом «витягнута рука» на платників покладено обов’язок висвітлення відповідного джерела інформації.

– Наказ № 62, на підставі якого внесено зміни до наказу Мінфіну № 1588 від 09.12.2011 (Порядок обліку платників податків і зборів), передбачає: надання до контролюючого органу Заяв нерезидентів (відокремлений підрозділ, організація, іноземна юридична компанія) з метою реєстрації в контролюючому органі згідно з формою №1-ОПН (форма №1-РПП (Реєстраційна заява постійного представництва  платником податку на прибуток) втратила свою чинність).Пунктом 2 Наказу №62 визначено, що нерезиденти (організація, іноземна юридична компанія), якими проводиться діяльність з використаннямвідокремленого підрозділу (в т.ч. постійних представництв), що не обліковуються в контролюючих органах (на дату введення в дію Наказу №62), зобов’язуютьсяпротягом 2-місячного терміну (з дня введення в дію Наказу №62)подати до контролюючого органу документи (з метою постановки на облік), подання яких передбачено п. 4.2, п.4.4. розділу IV Порядку, затвердженого наказом №1588.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group