Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Висновки судів про достатність підстав для реєстрації ПН по першій події (авансовий платіж/поставка), – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Справи цієї категорії є найбільш поширеними у судовій практиці та як завжди, не втрачають своєї актуальності.

У Блозі веб-сайту вказана тематика також періодично висвітлюється з урахуванням актуальних висновків судів у відповідних судових рішеннях.

Дана публікація стосується висновків судів у справі № 320/3484/21, в якій предметом розгляду було оскарження рішень про відмову в реєстрації ПН та зобов’язання зареєструвати їх в ЄРПН датою подання платником на реєстрацію.

Вимоги платника у позові були обґрунтовані тим, що оскаржувані рішення комісії регіонального рівня не містили конкретних обставин, які б перешкоджали реєстрації ПН в ЄРПН, оскільки платник не відповідає Критеріям ризиковості та після зупинення реєстрації ПН, платником було направлено вичерпні пояснення щодо проведених господарських операцій та копії документів, які відображають реальність їх здійснення.

У даному випадку ПН були складені та направлені на реєстрацію в ЄРПН за датою поставки товару контрагенту («перша подія» в розумінні норм ПК України).

Суд 1-ої з’ясувавши обставини справи та оцінюючи в сукупності надані сторонами докази, зробив висновок про наявність підстав для задоволення позову, оскільки для розгляду та прийняття рішень комісією регіонального рівня платником були надані пояснення та копії документів, що підтверджують здійснення господарських операцій, натомість в оскаржуваних рішеннях цієї комісії не було зазначено, яких саме документів не надано платником, що є достатніми для прийняття рішень про реєстрацію ПН.

З висновками цього суду погодився апеляційний суд та залишив без змін судове рішення, а скаргу податкового органу – без задоволення.

Касаційний суд також погодився із висновками судів попередніх інстанцій, які мотивовані тим, що комісія регіонального рівня податкового органу діяла у невідповідності до норм податкового законодавства під час прийняття нею рішень про відмову в реєстрації ПН.

Касаційний суд зауважив, що судами попередніх інстанцій встановлено надання платником для прийняття рішень комісії регіонального рівня пояснень та документів, що відображають зміст господарських операцій та підтверджують факт їх здійснення. При цьому, можливість надання платником вичерпного переліку документів безпосередньо залежить від визначення податковим органом конкретного Критерія ризиковості платника та зазначення про надання платником вичерпного переліку документів в залежності від вказаного критерія ризиковості, а не довільного переліку документів, визначеного на власний розсуд.

У випадку невиконання/недотримання податковим органом вимог щодо змісту, форми, обґрунтованості та вмотивованості акту індивідуальної дії, до яких, зокрема належить рішення про відмову в реєстрації ПН, є наявними підстави для визнання його протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

Незважаючи на затверджену форму рішення про відмову в реєстрації податкової накладної, яка не передбачає конкретизації підстав щодо відповідності Критеріїв ризиковості платника, це не виключає обов’язку податкового органу необхідності доведення (надання доказів) в судовому порядку, які б свідчили про відповідність платника будь-якому із критеріїв відповідності, що в подальшому стало підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.

В оскаржуваних рішеннях про відмову в реєстрації ПН міститься лише загальний перелік документів, як передбачає саме затверджена форма відповідних рішень, при цьому податковим органом не зазначено про надання платником документів, складених з порушенням законодавства або про відсутність певних документів, які складаються за результатом проведення господарської операції, що б свідчило про наявність підстав для прийняття рішень про відмову в реєстрації ПН.

Враховуючи, що в оскаржуваних рішеннях про відмову в реєстрації ПН не зазначено про недостатність певних документів платника або про надання документів щодо яких виникають сумніви щодо достовірності інформації про господарські операції, які відображених в таких документах, це свідчить про протиправність прийнятих рішень комісії регіонального рівня.

Стосовно посилання податкового органу на повноваження саме цього органу приймати рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН після набрання законної сили судовим рішенням шляхом проведення перевірок Касаційний суд зазначив, що задоволення судом вимоги про зобов’язання центрального податкового органу зареєструвати ПН в ЄРПН  є дотриманням судом гарантій  щодо остаточного вирішення спору і належним способом захисту судом порушеного права платника.

Таким чином, із висновків судів у справі № 320/3484/21 вбачається, що задоволені судом вимоги про скасування протиправних рішень про відмову в реєстрації ПН та зобов’язання зареєструвати ПН в ЄРПН повинні підлягати безумовному виконанню центральним податковим органом після набрання законної сили судовим рішення, яким вирішено спір.