Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Учасники допиту у кримінальному провадженні, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Коло учасників допиту у кримінальному провадженні, які мають процесуальний статус, чітко визначені Кримінальним процесуальним Кодексом України (надалі – КПК України).

Однак, часто допитувані особи стикаються з тим, що під час допиту слідчому починають «допомагати» в проведенні допиту інші, як правило, невідомі допитуваному, особи. За відсутності адвоката, особа, яка допитується в якості свідка особливо вперше, навіть не наважується задати питання про особу, яка починає разом зі слідчим ставити запитання і вимагає відповіді. Як правило, такі «помічники» є колегами по кабінету або керівниками слідчого, який проводить допит. Однак, такі дії зі сторони правоохоронців в більшості випадків неправомірні.

Особа, яка викликана і з’явилась на допит для дачі показань, повинна бути обізнаною про те, що:

1.    Під час допиту присутні виключно учасники допиту, яким надані на це повноваження в конкретному кримінальному провадженні. Як правило, це слідчий (прокурор) та допитувана особа (свідок,підозрюваний тощо).

2.    В разі залучення захисника – до цього кола додається захисник (або захисники).

3.    В разі проведення такої слідчої дії як «одночасний допит» – другий свідок або підозрюваний та його захисник (або захисники).

4.    У відповідності до вимог ст.104КПК України протокол містить дані всіх осіб, які присутні при проведенні процесуальної дії. Всі особи, які перебувають в приміщенні, де проводиться допит, навіть якщо вони не ставлять запитань та не беруть будь-якої участі в проведенні допиту, обов’язково вносяться до протоколу допиту як присутні. Якщо такому присутньому не надано повноважень щодо розслідування даного кримінального провадження, він не включений до групислідчих,не є допитуваним,постає питання про правомірність його присутності під час проведення слідчої дії та можливості розголошення даних досудового розслідування.

5.    В таких випадках, коли присутня стороння особа, яка не надала повноваження щодо розслідування даного провадження, не є іншим свідком, підозрюваним або захисником при одночасному допиті, допитувана особа, має право не відповідати на питання такої сторонньої особи.

При цьому не слід забувати, що порядок проведення допиту: місце, час, застосування технічних засобів встановлюється слідчим (прокурором), який уповноважений розслідувати конкретне кримінальне провадження.

Для уникнення таких ситуацій, їх максимально ефективного вирішення з мінімальними витратами нервів та часу, радимо скористатись допомогою адвокатів під час проведення допитів та інших процесуальних дій.