Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Кримінальні проступки, як склад кримінальних правопорушень, підслідних ДФС України, – Олег Добровольський, партнер ID Legal Group

З 1 липня 2020 року в Україні з’явились кримінальні проступки, завдяки змінам внесеним Законом України від 22.11.2018 №2617-VIII до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (далі – КК та КПК), зокрема щодо класифікації злочинів за ступенем тяжкості.

Тепер кримінальні правопорушення мають більше широке поняття і включають кримінальні проступки та злочини.

Нововведення класифікують кримінальні правопорушення таким чином: кримінальні проступки (санкція передбачає покарання у вигляді штрафу до 3 000 нмдг), злочини невеликої тяжкості, тяжкі злочини та особливо тяжкі злочини. Зауважимо, що виключено таке поняття, як «злочин середньої тяжкості».

Досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі дізнання. Дізнання в Україні здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ. Стосовно ДФС, то уповноваженими на здійснення дізнання в цій структурі є органи слідства.

На відміну від досудового розслідування злочинів, під час дізнання дізнавачі мають право на проведення слідчих (розшукових) дій ще до внесення відомостей у ЄРДР. Так, дізнавач, має право відбирати пояснення, направляти на медичні огляди, отримувати висновки спеціалістів тощо.

Відрізняються і строки проведення дізнання та судового розгляду кримінальних проступків. Так, з дня повідомлення про підозру дізнавач має на закінчення процедури дізнання лише 72 години, а в разі невизнання вини та необхідності проведення додаткових слідчих дій – 20 діб.

Судовий розгляд кримінального проступку повинен бути призначений у 5-денний строк після отримання обвинувального акту, а у разі затримання особи – невідкладно.

До кримінальних проступків, підслідних органам ДФС України, з 1 липня 2020 року зокрема відносяться: ч.1 ст.216 КК, ст. 192 КК, ч.1, 2 та 4 ст.358 КК.

Перевагами нововведень безперечно є скорочення строків та спрощення процедури досудового розслідування та розвантаження органів слідства.

Однак, слід зауважити, що як до переваг так і недоліків можна віднести занадто короткі строки розслідування, оскільки в них неможливо вмістити проведення декількох судових експертиз та іноді тривалий збір доказів стороною захисту, і, як наслідок, явна не якість досудового розслідування, яка може мати негативні наслідки як для підсудного так і для особи, яка проводила дізнання.

З метою якісного захисту своїх інтересів, як під час досудового розслідування так і дізнання, радимо звертатись до адвокатів – фахівців у галузі економічних злочинів.