Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Впорядкування методологічних підходів в ТЦУ – крок назустріч бізнесу та контролерам, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Тема трансфертного ціноутворення є однією з найбільш актуальних тем у сфері оподаткування.Не так давно Міністерство фінансів України спільно з Комітетом підприємців з податкових питань Торгово-промислової палати України, за участю Державної податкової служби України, представників бізнесових структур та судової гілки влади, презентувало для обговорення проект «Порядку встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки»».

Метою обговорення проектубуло налагодження конструктивного діалогу між усіма гілками влади та представниками бізнесу, намагання досягти взаєморозуміння, щоб прийняття розроблених нормативних актів та положень не було болючим процесом для платників податків та всі сторони «почули один одного». Такий діалог сприятиме також уникненню податкових спорів щодо методології, якої дотримуються платники податків при здійсненні контрольованих операцій з одного боку та контролюючі органи при здійсненні перевірок, з іншого.

Потрібно зазначити, що цей проект є фундаментальною працею, подібними нормативними актами можуть похвалитися далеко не всі країни Європейського Союзу. Розробкою цих методологічних рекомендацій Україна зробила значний крок вперед в напрямку приєднання до світової прогресивної спільноти, впровадження  в життя Плану дій BEPS (щодо унеможливлення розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування), частина положень яких вже імплементована у податкове законодавство України, завдяки Закону України від 16.01.2020 № 466-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (із змінами і доповненнями).

Викладені в Порядку норми та рекомендації встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки», згідно вимог та методів, передбачених статтею 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ),впроваджують основні рекомендаціїта міжнародні стандарти Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) щодо трансфертного ціноутворення для такої групи товарів.

Представлений для обговорення проект Порядку включає  декілька основних моментів, які потрібно прийняти до уваги  при  здійсненні контрольованих операцій із сировинними товарами, щоб принцип «витягнутої руки»  було дотримано. А саме:

·     вибір методу порівняльної неконтрольованої ціни, як пріоритетного в застосуванні саме для сировинних товарів(вимога щодо застосування даного методу встановлена пп.39.3.3 п.39.3. ст.39 ПКУ, а спеціальні правила, які використовуються для операцій із сировинними товарами викладені в пп.39.3.3.3 пп.39.3.3 п.39.3. ст.39 ПКУ); проект також розглядає особливості застосування інших методів трансфертного ціноутворення.

·     визначення підходів до функціонального аналізу;формування бізнес-моделей для правильного вибору сторони, що досліджується;пошук і використання внутрішніх та зовнішніх джерел інформації;

·     розгляд особливостей та необхідність в здійсненні коригувань для проведення співставності операцій із сировинними товарами;

Слід зазначити, що методологічні підходи, яких викладаються в проекті Порядку для встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними матеріалами  принципу «витягнутої руки» можуть бути корисними для практичного використання усіма представниками бізнесу, які проводять контрольовані операції, не залежно від типу таких операцій.

Встановлення чітких прозорих правил ведення бізнесу,прозорість та визначеність в методологічних підходах у відповідності до основних принципів трансфертного ціноутворення в операціях з сировинними товарами мають особливо важливе значення для України, оскільки за даними контролюючого органу ДПС операції із сировинними товарами займають валову часткусеред контрольованих операцій платників податків, позаяк Україна є експортером в основному сировинних товарів.

В подальших наших публікаціях ми спробуємо зупинитись на окремих елементах трансфертно-цінових тонкощів та зробити складні речі простими для розуміння.