Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Затверджено форму та Порядок надіслання до органу ДПС Повідомлення, що стосується набуття або відчуження частки, яка належить резиденту в іноземній юрособі, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

Мінфіном 22 вересня 2021 року затверджено Наказ № 512 (вступає в силуз 01.01.2022 року, але не раніше дня, коли його буде опубліковано), який отримав назву  «Про затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи» (далі по тексту Наказ №512);

Так, Наказом №512 затверджено наступні документи (у відповідних додатках):

–                Форма Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи (далі по тексту – Повідомлення);

–               Порядок надсилання до контролюючого органу Повідомлення (далі по тексту – Порядок);

Метою розроблення Порядку (що відповідає нормам п.п. 392.5.5 пункту 392.5 статті 392 розділу I ПКУ) є прийняття основного організаційно-правового підґрунтя стосовно надіслання до органу ДПС Повідомлення.

Разом цим вказується, що дія цього Порядку поширюється на фізосіб та юросіб резидентів.

Цей Порядок щодо його дії не застосовується у разі, якщо  іноземна компанія, яка є контрольованою, перебуває в статусі публічної, перелік вимог до яких встановлено п.п. 392.4.2.2 п.п. 392.4.2 п. 392.4 ст. 392 розд. I ПКУ.

Порядок розроблено стосовно термінів вживання у значеннях, які наведено в ПКУ.

Органи ДПС згідно з законодавством зобов’язуються не піддавати розголошенню інформацію, яка висвітлена у Повідомленні.

Обов’язком фізосіб-резидентів та юросіб-резидентів є надіслання протягом шістдесяти днів, починаючи з дня отримання у власність (початок здійснення контролю по факту) або вибуття: частки (припинення контролю по факту), яка знаходиться в юрособі іноземної юрисдикції, прав (майнових) на відповідну частку, що знаходиться в складі активів, доходів, або прибутку утворення юрособи без статусу, також початок або припинення проведення контролю над юридичною особою (іноземної юрисдикції);

Надіслання повідомлення до органу ДПС здійснюється по місцю обліку (основному) фізособи та юрособи, що мають статус резидента, яке надсилається за допомогою засобів електронного зв’язку в формі (яка є електронною) згідно з вимогами ПКУ, ЗУ «Про електронні довірчі послуги» та ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг».

У випадку придбання/реалізації частки в юридичній особі, майнових прав на відповідну частку в складі активів, доходів або прибутку утворення юрособи (без статусу); початку/припинення проведення фактичного контролю над юрособою (іноземною) щодо наявної частки, що присутня у складі: активів, доходів або прибутку, який належить декільком особам Повідомлення буде надіслано окремо на кожну таку особу.

Після факту надходження до органу ДПС Повідомлення в формі (електронній) проводиться оброблення Повідомлення згідно з вимогами абз.10 п.42.6 ст.42 гл. 1 розд. ІІ ПКУ.

Орган ДПС може відмовити у прийнятті Повідомлення з наступних підстав:

відсутності платника податків – контролюючої особи на обліку в органі ДПС;

одержання інформації з ЄДРЮО, ФОП та ГФ про проведення держреєстрації припинення юрособи або ФОП;

факт наявності в ДРФО – платника податків даних про закриття РНОКПП-особи, яка здійснює контроль (підписувач) документа (електронного), що пов’язано зі смертю.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group