Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Висновок експерта-поліграфолога як доказ у кримінальному судочинстві, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

Останні роки як у цивільному, так і кримінальному судочинстві висновок експерта-поліграфолога сприймався виключно в якості додаткового аргументу на користь або проти доказів у справі.

На сьогодні існує позиція Верховного суду України викладена у відповідних Постановах щодо принципів застосування норм права, які повинні враховуватись іншими судами при призначенні і проведенні судово-психологічних експертиз з застосуванням поліграфів.

Для надання висновку по опитуванню з застосуванням поліграфа статусу, з яким він може бути врахований у кримінальному провадженні, таке опитування повинно проводитись при виконанні судової психологічної експертизи з дотриманням всіх норм КПК України щодо її призначення та проведення (ст.ст.69, 242-245 КПК України).

Судово-психологічну експертизу призначають і проводять з дотриманням положень Науково-методичних рекомендацій "Психологічна експертиза" з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) атестованими Міністерством юстиції України судовими експертами – психологами, які отримали підготовку за напрямком проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. У кримінальному процесі експертиза може бути ініційована стороною захисту або обвинувачення.

Після проведення судово-психологічної експертизи з застосуванням поліграфа при врахуванні такого висновку як доказу судом, суд повинен врахувати такі деталі: достатність наданих експерту об’єктів дослідження, повноту відповідей та їх відповідність іншим доказам та даним, відповідність всіх стадій дослідження один одному та обґрунтованість експертного висновку в цілому.

При проведенні судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа експерти повинні застосовувати три види дослідження: ретроспективне дослідження матеріалів справи, психодіагностичне дослідження підекспертного та здійснення психофізіологічного тестування із застосуванням поліграфа. Повне, тристороннє дослідження допомагає експертові уникнути встановлення хибно негативного або позитивного результату експертизи.

У відповідності до позиції Верховного суду України висновки судово-психологічної експертизи отримані з порушенням КПК України про порядок призначення експертизи є недопустимими доказами . Висновок спеціаліста-поліграфолога, який провів дослідження на поліграфі не повинен вважатись доказом, але він є аргументом на підтвердження правильності або неправильності інших доказів  і дій. Висновок спеціаліста в даному випадку не відповідає нормам закону, оскільки спеціаліст не попереджається про кримінальну відповідальність і не входить до реєстру судових експертів.

Також, не слід забувати про оцінку доказів (ст.94 КПК України) слідчим, прокурором та судом, які проводять її за внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, що не надає гарантії врахування висновку експерта-психолога з застосуванням поліграфа, як і будь-якої іншої експертизи, безперечно і в повному обсязі.

За необхідності доведення будь-яких фактів за допомогою висновку експерта-поліграфолога, який би був врахований судом і слідчим у кримінальному провадженні, радимо звертатись для дотримання належного процесуального порядку призначення судової експертизи до фахівців-адвокатів.