Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Законодавче визначення умов та періодів звільнення платників від податкової (фінансової) відповідальності під час дії воєнного стану, – Людмила Максименко, адвокат ID Legal Group

З 27 травня цього року частково набрав чинність прийнятий 12.05.2022 р. Закон 
№ 2260-IX, яким вносяться чергові зміни до Податкового кодексу України в період дії воєнного стану (далі – Закон № 2260).

Чергова низка змін до ПКУ, які вносяться Законом № 2260 одночасно спрямована на забезпечення відновлення господарської діяльності платників, здійснення контролю податковими органами за адмініструванням і сплатою податків/зборів та збільшення надходжень до бюджету.

У публікаціях, розміщених на сайті ID Legal Group, фахівцями висвітлювалася тематика щодо законодавчих змін до ПКУ з питань звільнення від відповідальності платників в період дії воєнного стану.

Сьогодні пропонуємо продовжити цю тематику з урахуванням змін, внесених Законом № 2260.

Зокрема, Законом № 2260 викладено у новій редакції пункт 69 підрозділу 10 «Прикінцевих положень» ПКУ. Підпунктом 69.1 цього пункту ПКУ визначено умови та періоди звільнення платників від податкової (фінансової) відповідальності під час дії воєнного стану.

Так, платників умовно поділено на кілька груп і щодо кожних з них діють певні умови та періоди, протягом яких вони не будуть притягатися до податкової відповідальності при дотриманні ними встановлених приписів:

– платники у яких відсутня змога виконати податкові обов’язки, встановлені ПКУ, якщо вони виконають такі обов’язки протягом 6-ти місяців з моменту припинення/скасування воєнного стану;

-платники у яких відсутня змога виконати податкові обов’язки, встановлені ПКУ стосовно власних філій/представництв/відокремлених/інших структурних підрозділів, якщо вони виконають такі обов’язки після припинення/скасування воєнного стану;

–  платники у яких наявна змога виконати податкові обов’язки, встановлені ПКУ, звільняються від відповідальності на період із введення воєнного стану до набрання чинності Законом № 2260 (тобто, з 24.02.2022 р. по 27.05.2022 р. включно)при умові реєстрації ними ПН/РК в ЄРПН у строк до 15.07.2022 р., подання до податкового органу звітності у строк до 20 .07.2022 р. та сплаті податків/зборів у строк до 31.07.2022 р.;

–  платники, в тому числі й стосовно власних філій/представництв/відокремлених чи інших структурних підрозділів, у яких відновилась змога щодо виконання податковихобов’язків, встановлених ПКУ, на період із введення воєнного стану до набрання чинності Законом № 2260 (тобто, з 24.02.2022 р. по 27.05.2022 р. включно) при умові виконання ними податкових обов’язків та реєстрації ПН/РК в ЄРПН у строк протягом 60-ти днів з першого дня місяця після місяця, в якому фактично було відновлено цю можливість.

– платники єдиного податку 3 групи, які сплачують податок за ставкою 2 відс. на період з 24.02.2022 р. до дня, в якому відбувся такий перехід в системі оподаткування при умові реєстрації ними ПН/РК в ЄРПН, подання звітності та сплати податків/зборів у строк протягом 60-ти днів з дня їх переходу на систему, яка була до обрання єдиного податку за ставкою 2 відс.

Примітка. До податкових обов’язків платників в контексті цього Закону, зокрема відносяться обов’язки щодо яких ПКУ встановлені строки їх виконання (подання податкової звітності, документів, що містять дані про фактичні залишки пального/обсяг обігу пального/спирту етилового, реєстрація ПН/РК в ЄРПН, сплата податків/зборів тощо).

Також Законом № 2260 надано можливість платникам у строк до 25.07.2022 р. виправити помилки, допущені в звітних (податкових) періодах під час дії воєнного стану без притягнення їх до відповідальності та без застосування до них штрафних санкцій  за вказані звітні (податкові) періоди.

Тимчасово в період дії воєнного стану обмежено право платників на подання уточнюючих розрахунків до декларацій за звітні (податкові) періоди, які передували  місяцю лютому 2022 р. (тобто, до періоду, в якому було введено воєнний стан) із показниками на зменшення податкових зобов’язань/декларування сум бюджетного відшкодування з ПДВ.

Закон № 2260 містить відсилочну норму, що Мінфіномзатверджуватиметьсяпорядок підтвердження у платників можливості/неможливості виконання ними податкових обов’язків, зокрема вказаних у пп. 69.1 п. 69 підрозділу 10 «Прикінцевих положень» ПКУ, із наведенням переліку документів, які підтверджуватимуть ці обставини.

Тож як розуміємо, положення  вказаного порядку цілковито покладатимуться на Мінфін та залежатимуть від повноти і об’єктивності визначення цим державним органом критеріїв та переліку документів щодо підтвердження у платників можливості/неможливості виконання ними податкових обов’язків.

Крім того, Законом № 2260 на платників покладено обов’язок не лише забезпечити реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, а й привести податковий кредит з ПДВ, визначений на підставі показників первинних документів у відповідність із показниками, вказаними в ПН/РК, зареєстрованими в ЄРПН.

Інші зміни, які також були внесені Законом № 2260 розглянемо в наступних публікаціях.

Таким чином можемо зробити висновок, що згідно із приписами Закону № 2260 звільнення від податкової відповідальності платників певним чином обмежено необхідністю дотримання ними встановлених умов та порядку виконання податкових обов’язків в період дії воєнного стану.

 

З повагою,

Людмила Максименко

адвокат ID Legal Group