Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Зловживання процесуальними правами – коли закінчиться? – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group

На початку 2019 року в одній із публікацій ми торкнулись так і ненародженого нового Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (законопроект № 9055 від 06.09.2018). 

Нагадаємо, що основні положення нового Закону передбачали зміни у доступі до професії адвоката та зміни до Кримінального процесуального Кодексу України щодо дій сторони захисту та сторони обвинувачення, зокрема відповідальність за зловживання процесуальними правами. Суд міг визнати таким зловживанням дії, які суперечать нормам кримінального судочинства.  В разі встановлення таких дій, суд мав право залишити звернення сторін без розгляду. Законопроектом було визначено право суду на винесення окремої ухвали в разі встановлення зловживання процесуальними правами, могла бути застосована дисциплінарна відповідальність чи відкрито кримінальне провадження. Містився вичерпний перелік дій, які можуть бути визнані зловживанням процесуальними правами, серед яких: скарга на рішення суду, яке не підлягає оскарженню, нечинного рішення або дія якого закінчилася, подача клопотання про питання, вже вирішеного судом, за відсутності інших підстав, нових обставин; подання клопотання повторно, а саме до вирішення судом скарги (клопотання) однакового змістута інше.

Об’єктивно законопроект містив немало суперечностей та нечітких формулювань, що могло призвести до затягувань у кримінальному процесі та зловживань з боку сторони захисту і сторони обвинувачення. Однак деякі питання визначені ним актуальні і важливі досі:розширення професійних прав адвокатів, посилення гарантій,  відповідальності адвокатів за дотримання етичних норм та якості правничої допомоги, врегулювання ризиків безпідставного обмеження адвокатської діяльності та усунення можливості зловживати процесуальними правами.

 Однак, відповідно висновку Комітету з питань правової політики та правосуддя проект акта законопроекту не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і є таким, що суперечить Конституції України та рішенням Конституційного суду України.

В листопаді 2018 року Головним науково-експертним управлінням надано висновок щодо необхідності доопрацювання законопроекту з чіткими зауваженнями майже до кожних внесених змін, врахувавши та проаналізувавши які була можливість вийти на більш якісний варіант проекту закону.

В травні 2019 року вищевказаний законопроект на підставі Висновку комітету Верховної Ради від грудня 2018 року повернутий і Верховній Раді рекомендовано в разі прийняття його за основу створити робочу групу для  доопрацювання.

Наразі відсутня інформація щодо створення робочої групи і доопрацювання законопроекту.

А тим часом, якщо зміни у доступі до професії адвоката об’єктивно можуть зачекати, то зловживання процесуальними правами сторони захисту і сторони обвинувачення, зокрема безмежна кількість повторних, однакових за змістом клопотань, які перебувають одночасно на розгляді в суді, оскарження рішень, які не підлягають оскарженню тощо, в кримінальному процесі тривають досі і потребують врегулювання шляхом невідкладного внесення змін до КПК України.