Завантаження сайту

Акцизний податок, як «камінь спотикання».

Акцизний податок, як «камінь спотикання».
05.12.2016
       Наразі акцизний податок є одним із суттєвих джерел поповнення бюджету держави, який передусім виконує фіскальну функцію.
 
       Визначення кола підакцизних товарів в Україні має досить вільний характер, а отже, перелік може змінюватися: зменшуватись або збільшуватись.
 
       Визначення підакцизного товару (продукції) наведено у підпункті 14.1.145 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), а саме це товари за кодами згідно УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.
 
       Кодекс на даний час до підакцизних товарів відносить: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.
 
       Насамперед, у цій статті спробуємо привернути Вашу увагу до переліку підакцизних товарів віднесених до пального, оскільки зовсім нещодавно на практиці постало питання віднесення мазуту паливного 100 до підакцизних товарів. Навіть, відомі непоодинокі факти застосування санкцій за реалізацію такого виду товарів та несплату акцизного податку.
 
       Поряд з цим, мазут – поки не замінний для економіки нафтопродукт.
 
       Сфера використання мазуту різноманітна - від житлово-комунальної сфери (паливо для парових котлів, різноманітного котельного устаткування) до промислової (сировина для виробництва моторного масла, бітуму) тощо.
 
       Відтак, давайте перейдемо далі до тлумачень податкового та іншого законодавства.
 
       Пальне - нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу (пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
 
       Законодавцем встановлено, що такий товар, як "Паливо пічне побутове", та класифікується за кодами 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20 та 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 згідно з УКТ ЗЕД, належить до підакцизних товарів.
 
       Буде не зайвим, пригадати, що встановлення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД здійснюється відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, затверджених Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII "Про Митний тариф України". 
 
       З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, побудованих згідно з Поясненнями до ГС версії 2012 року і затверджених наказом ДФС від 09.06.2015 р. N 401.
 
       В чому ж полягає відмінність між такими товарами, як "Паливо пічне побутове" та «Мазут»?
 
       Товар "Паливо пічне побутове", що відповідає вимогам ГСТУ 320.00149943.010-98 "Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови", призначений для комунально-побутових потреб, для підприємств сільського господарства, а також для постачання населенню. Паливо пічне побутове може містити до 80 відсотків середньодистильованих фракцій і лише 20 відсотків важких залишків переробки нафтової сировини.
 
       Паливо нафтове мазут, яке як і паливо пічне побутове, класифікується за кодами 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20 та 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 згідно з УКТ ЗЕД, отримується з продуктів первинної та вторинної переробки нафти, газоконденсатної сировини і призначене для транспортних та стаціонарних котельних і технологічних установок. 
 
       В Україні на мазут діє ДСТУ 4058-2001 "Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови". Паливні мазути марок 40 та 100 виготовляються із важких залишків переробки нафти (фракція, що википає вище 360 С). Для зниження температури застигання мазутів до них додають 8 - 20 відсотків середньодистильованих фракцій.
 
       Зазначені палива (пічне побутове та мазут) відрізняються за своїми фізико-хімічними показниками, зокрема фракційним складом, в’язкістю, температурою спалаху, густиною тощо, які зазначені у додаткових примітках до групи 27 УКТЗЕД.
 
       Водночас, згідно з ДСТУ 4058-2001 мазути розподіляються на паливні мазути марок 40 та 100, які за одними фізико-хімічними показниками однакові (наприклад, за вмістом сірки), а за іншими різняться (наприклад, за температурою застигання: для марки 40 - не вище ніж 10 С, для марки 100 - не вище ніж 25 С).
 
       Під час віднесення палива до пічного побутового чи мазуту (марки 40 або 100) враховуються їх фiзико-хiмiчнi показники, зазначені в паспортi на товар, а також сертифiкати вiдповiдностi, що видаються вiдповiдними державними органами, в яких в обов'язковому порядку зазначаються данi на вiдповiднiсть державним стандартам на вищевказанi товари.
 
       Саме такої позиції дотримується ДФС України та підтверджує це листом від 04.11.2016 року №23695/6/99-99-12-03-03-15.
 
       Отже, і ми радимо у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, зазначеної у паспорті якості/сертифікаті відповідності на товар, провести лабораторні дослідження зразків вказаного товару з метою ідентифікації придбаного підприємством товару та встановлення його коду згідно з УКТЗЕД, що в подальшому надасть можливості оминути спілкування з фіскальними органами в судових інстанціях.
 
 
З повагою, керівник податкового та митного департаменту
 
Наталія Сухарева

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group